Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Norsk kunsthistorisk bibliografi

Om bibliografien

Navn:
Kunstbib
Fullstendig tittel:
Norsk kunsthistorisk bibliografi
Omfang/fag:
Norsk kunst (basene Falck og Langballe); Norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt)
Bibliografien dekker:
Basene ARLIS og Falck: Referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (ARLIS og Langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i Norge og i utlandet inntil 1971 (Langballe), 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også eldre når det gjelder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i ARLIS). For flere detaljer, se hver enkelt bases beskrivelse
Oppdatering:
Avsluttet pr. 1.1.2022
Antall poster:
38 404
Andre opplysninger:
Fra bokbeskrivelser med ISBN kan det videresøkes til basen Sambok for å se bibliotekenes beholdning av boken
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Tilvekst og kunnskapsorganisering, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Telefon: 23 27 61 01, E-post:katalog-nbo@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2020-01-24 11:12:20