Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
Andhrimner : ("Manden")
Forfatter/person:
Botten-Hansen, Paul
Vinje, A.O.
Ibsen, Henrik
Utgitt:
Christiania : N.F. Axelsens Forlag
Noter:
Redigert av Paul Botten-Hansen, Henrik Ibsen og A.O. Vinje
Utgitt: 1.-3. kvartal (1851), med 13 nr pr kvartal
Heftene i 1. og 2. kvartal var uten tittel og gikk under navnet "Manden"
Språk:
Norsk (Bokmål)

Kilde: MODS
Legg i Mitt utvalg