Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
Maktkampen träffer solarplexus
Forfatter/person:
Kosk, Mikael
Utgitt:
2001
I:
Hufvudstadsbladet : 23/3-(2001), ill., Helsingfors
Form/genre:
Teateranmeldelse
Omtalt navn:
Andersson, Anna
Pálsdóttir, Maria
Svahnström, Marc
Roos, Lotten
Strang, Pekka
Alstam, Kristina
Gustafsson, Kim
Ahlfors, Sonja
Teaterhøgskolan
Omtalt verk:
Klassisk knockout - utdrag ur dramer av Henrik Ibsen / Krogh, Morten
Innhold:
Om en oppsetning med tittelen Klassisk knockout - utdrag ur dramer av Henrik Ibsen, på Teaterhøgskolan i Helsinki i regi av Morten Krogh. I rollene: Anna Andersson, Maria Pálsdóttir, Marc Svahnström, Lotten Roos, Ida Löken, Pekka Strang, Kristina Alstam, Kim Gustafsson, Sonja Ahlfors
Språk:
Svensk

Kilde: MODS