Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
Dramatiska teatern: "Vildanden"
Forfatter/person:
Ring, H.A.
Utgitt:
1889
I:
Svenska dagbladet : 26/4-(1889) (nr 96 ), Stockholm
Form/genre:
Teateranmeldelse
Omtalt navn:
Hennings, Betty
Palme, August
Fredrikson, Gustaf
Åhlander, Thecla
Kungliga dramatiska teatern
Omtalt verk:
Vildanden / Ibsen, Henrik
Noter:
Signert: H.A.R. - I.e. H.A. Ring ifølge J.B. Halvorsen
Innhold:
Anmeldelse av Dramatens oppsetning av Vildanden med Betty Hennings som gjest i Hedvigs rolle, med Gustaf Fredrikson (Relling), August Palme (Hjalmar Ekdal), Thecla Åhlander (Gina Ekdal), Louise Fahlman (fru Sørby)
Språk:
Svensk
Ibsensenterets artikkelsamling: A VIL/1889

Kilde: MODS