Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
Veckokrönika : [Vildanden på Stora Teatern]
Utgitt:
1885
I:
Göteborgs-posten : 9/5-(1885)
Form/genre:
Teateranmeldelse
Omtalt navn:
Palme, August
Fredrikson, Gustaf
Rustan, Anna
Sternvall, Oscar
Sternvall, Dagny
Sandell, Lina
Bæckström, Oscar
Stora Teatern
Omtalt verk:
Vildanden / Ibsen, Henrik
Noter:
Usignert
Innhold:
Om en oppsetning på Stora teatern i Gøteborg ved Lorentz Lundgrens sällskap. Med August Palme (Hjalmar Ekdal), Gustaf Fredrikson (Relling), Oscar Bæckström (gamle Ekdal), Oscar Sternvall (grosserer Werle), Dagny Sternvall (Gina Ekdal), Lina Sandell (Hedvig), Anna Rustan (fru Sørby)
Språk:
Svensk
Ibsensenterets artikkelsamling: A VIL/1885

Kilde: MODS