Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
New York pits, norse peaks : "-the News offers noise, not music; schizophrenic cretinism, not a book : CSC's Brand is a passable staging of a masterpeace
Forfatter/person:
Simon, John
Utgitt:
1985
I:
[New York magazine?] : 18/11-(1985), 99, ill.
Form/genre:
Teateranmeldelse
Omtalt navn:
Kinzer, Craig D
Stattel, Robert
Hayenga, Jeffrey
Petersen, Erika
Tull, Patrick
Spackman, Tom
Dwyer, Frank
Bruce, Susan
New York
New York
CSC Repertory
Omtalt verk:
Brand / Ibsen, Henrik
Noter:
Vertsdokument ikke identifisert
Innhold:
Også om en oppsetning av Brand med CSC Repertory i New York i 1985 i regi av Craig D. Kinzer og i Michael Meyers oversettelse. I rollene: Robert Stattel (Brand), Erika Petersen (Agnes), Jeffrey Hayenga (Ejnar) Sally Chamberlin (hans moder) Patrick Tull (Fogden) Tom Spackman (provsten) Frank Dwyer (doktoren), Susan Bruce (Gerd)
Språk:
Engelsk
Ibsensenterets artikkelsamling: A BRA/1985

Kilde: MODS