Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
God, gammeldags Ibsen : vellyket og Ibsentro på DNS
Forfatter/person:
Landro, Jan H.
Utgitt:
2004
I:
Bergens tidende : 12/9-(2004), ill.
Form/genre:
Teateranmeldelse
Omtalt navn:
Bjelke, Vibeke
Røssummoen, Sverre
Skagestad, Gard
Bomann-Larsen, Karl
Høvik, Trond
Nielsen, Marianne
Sandal, Kjersti
Kalsås, Kim
Pettersen, Gerald
Bergen
Bergen
Den Nationale scene
Omtalt verk:
Vildanden / Ibsen, Henrik
Innhold:
Om en oppsetning av Vildanden på Den Nationale scene i Bergen i regi av Vibeke Bjelke. I rollene: Sverre Røssummoen (grosserer Werle), Gard Skagestad (Gregers Werle), Karl Bomann-Larsen (gamle Ekdal), Trond Høvik (Hjalmar Ekdal), Marianne Nielsen (Gina Ekdal), Kjersti Sandal (Hedvig), Kim Kalsås (Relling), Gerald Pettersen (Molvik)
Språk:
Norsk (Bokmål)
Ibsensenterets artikkelsamling: A VIL/2004

Kilde: MODS