Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
Svenska teatern : John Gabriel Borkman
Utgitt:
1897
I:
Nya pressen : 12/1-(1897) (nr 10), Helsingfors
Form/genre:
Teateranmeldelse
Omtalt navn:
Svedberg, Mauritz
Malmström, Ernst
Brander, Ida
Lindroth, Knut
Riégo, Selma
Riégo, John
Castegren, Hilda
Bonnevie, Emmy
Gerasimowitsch, Agnes
Svenska teatern
Omtalt verk:
John Gabriel Borkman / Ibsen, Henrik
Noter:
Signert: Volontaire
Innhold:
Om en oppsetning i regi av Mauritz Svedberg. I rollene: Ernst Malmström (John Gabriel Borkman),Ida Brander (fru Gunhild Borkman), Knut Lindroth (student Erhart Borkman), Selma Riégo (frøken Ella Rentheim), John Riégo (Vilhelm Foldal), Hilda Castegren (fru Fanny Wilton), Emmy Bonnevie (Frida Foldal), Agnes Gerasimowitsch (fru Borkmans stuepige)
Språk:
Svensk

Kilde: MODS