Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
"Fruen fra Havet" sett med amerikanske øyne
Forfatter/person:
Carlson, Harry S.
Utgitt:
1978
I:
Aftenposten : 10/4-(1978), Oslo
Form/genre:
Teateranmeldelse
Omtalt navn:
Brinchmann, Arild
Tandberg, Monna
Calmeyer, Joachim
Armand, Frøydis
Danielsen, Tone
Hivju, Erik
Robert, Frank
Haugen, Per Theodor
Stokke, Tor
Nationaltheatret
Omtalt verk:
Fruen fra havet / Ibsen, Henrik
Innhold:
Om en oppsetning på Nationaltheatret i regi av Arild Brinchmann. I rollene: Monna Tandberg (fru Ellida Wangel), Joachim Calmeyer (doktor Wangel), Frøydis Armand (Bolette), Tone Danielsen (Hilde), Erik Hivju (Lyngstrand), Frank Robert (Ballestad), Per Theodor Haugen (overlærer Arnholm), Tor Stokke (en fremmed mand)
Språk:
Norsk (Bokmål)
Ibsensenterets artikkelsamling: A FRU/1978

Kilde: MODS