Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
Oslos banket i Logen lørdag blev en straalende fest : og hovedstaden løste sin store, representative oppgave paa den bedste maate : paa ordfører Withs tale for gjestene svarte den amerikanske digter-diplomat Underwood Johnsen [i.e. Johnson]
Utgitt:
1928
I:
Morgenbladet : 110:90 19/3-(1928), 1, 2, Oslo
Emner:
Jubileer
Omtalt navn:
Johnson, Robert Underwood
Noter:
Over tittelen: Ibsenjubilæets tredje og fjerde dag
Innhold:
Om arrangementet med gjengivelse av ordfører Withs tale
Språk:
Norsk (Bokmål)

Kilde: MODS
Legg i Mitt utvalg