Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Tittel:
Fortettet : en strålende, Shakespear'sk Kongsemnerne, med Maurstad i sin beste rolle på mange år
Forfatter/person:
Serck, Peter
Utgitt:
1996
I:
Morgenbladet : 6/9-(1996), 17 : ill., Oslo
Form/genre:
Teateranmeldelse
Omtalt navn:
Maurstad, Toralv
Ousdal, Sverre Anker
Skolmen, Christian
Danielsen, Tone
Moen, Merete
Hands, Terry
Nationaltheatret
Omtalt verk:
Kongs-emnerne / Ibsen, Henrik
Noter:
Artikkelen er undertegnet: Peter Sereck
Innhold:
Om en oppsetning av Kongsemnerne på Nationaltheatret i 1996 i regi av Terry Hands. I rollene: Toralv Maurstad (Baglerbispen), Sverre Anker Ousdal (Skule Jarl), Christian Skolmen (Håkon Håkonsson), Tone Danielsen (Ragnhild) og Merete Moen (Dronning), Ingunn Øyen (Margrete)
Språk:
Norsk (Bokmål)
Ibsensenterets artikkelsamling: A KON/1996

Kilde: MODS
Legg i Mitt utvalg