Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Avgrens søket
SøketipsNullstill
Avansert søk ▾
TittelForfatter/personÅr
Peer Gynt : Det kgl. Teaters store Ibsen-forestilling (dansk)Borberg, Svend1933
"Peer Gynt" på det kongelige Teater (dansk)Skovmand, Roar1933
Henrik Ibsen og dansk teater : Det kgl. Teater hylder den store digter (dansk)1928
Det kgl. Teater: Prolog af Hr. Helge Rode : Kærlighedens komedie : komedie i 3 akter af Henrik Ibsen : iscenesættelsen af dr. Egill Rostrup (dansk)1928
Det kgl. teater : Kongs-emnerne (dansk)Nielsen, L.C.1997
Festforestillingen paa Det kgl. Teater i Anledning af Ibsen-Dagen (dansk)1928
"Kjærlighetens komedie" og "Gengangere" i Kjøbenhavn1928
Det Kongelige teaters hyldest til Henrik Ibsen (dansk)Larsen, Karl1928
Fremmede Ibsenforestillinger : IIElster, Kristian1928
Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Senter for Ibsen-studier
Avgrens søket
  • Søk med blankt felt gir treff på hele bibliografien
  • Søk er uavhengig av store/små bokstaver.
  • Bruk ? eller * for å maskere et vilkårlig antall tegn i et ord.
  • Frasesøk : bruk anførselstegn "..." for å søke etter ord i gitt rekkefølge.
  • År: 4-sifret år eller årspenn xxxx-yyyy