Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Avgrens søket
SøketipsNullstill
Avansert søk ▾
TittelForfatter/personÅr
[En folkefiende] (svensk)Ibsen, Henrik ...1883
Epilog på Henrik Ibsens 75-årsdag : den 20 mars 1903 (svensk)Hedberg, Frans1903
Ibsendramats gång över svensk scene : August Lindberg och Frans Hedberg som förste banbrytare för mästerverken (svensk)Petersen, Arvid1928
Öfversättningen af Vildanden (svensk)Staaf, Per1885
Om öfversättningen af Vildanden (svensk)Staaf, Per1885
Frans Hedberg som Ibsenöversättare (svensk)Törnqvist, Egil2005
Om öfversättningen af Vildanden (svensk)Hedberg, Frans1885
Vildanden (svensk)Hedberg, Frans ...1885
Vildanden (svensk)Ibsen, Henrik ...1955
Stora Teatern : En folkefiende (svensk)1883
Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Senter for Ibsen-studier
Avgrens søket
  • Søk med blankt felt gir treff på hele bibliografien
  • Søk er uavhengig av store/små bokstaver.
  • Bruk ? eller * for å maskere et vilkårlig antall tegn i et ord.
  • Frasesøk : bruk anførselstegn "..." for å søke etter ord i gitt rekkefølge.
  • År: 4-sifret år eller årspenn xxxx-yyyy