Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Avgrens søket
SøketipsNullstill
Avansert søk ▾
TittelForfatter/personÅr
Person - ikke kjønnMatland, Helge2008
Et moderne dukkehjemMatland, Helge2008
Mannens lune redeHanssen, Hege I.2008
Kvinneblikk på NoraLarsen, Idalou2008
Når Nora skifter kjønnSletbakk, Astrid2008
Et dobbelt dukkehjemBikset, Lillian2008
Et Barbie-hjemHanssen, Hege I.2008
Når lerkefuglen blir mannLarsen, Idalou2008
Teater som feirer seg selvBrantzeg, Mette2008
Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Senter for Ibsen-studier
Avgrens søket
  • Søk med blankt felt gir treff på hele bibliografien
  • Søk er uavhengig av store/små bokstaver.
  • Bruk ? eller * for å maskere et vilkårlig antall tegn i et ord.
  • Frasesøk : bruk anførselstegn "..." for å søke etter ord i gitt rekkefølge.
  • År: 4-sifret år eller årspenn xxxx-yyyy