Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Avgrens søket
SøketipsNullstill
Avansert søk ▾
TittelForfatter/personÅr
Casa di bambola (italiensk)Ibsen, Henrik ...1978
eTutto il teatro. [2] (italiensk)Ibsen, Henrik ...1993
Tutto il teatro. Volume secondo (italiensk)Ibsen, Henrik ...1987
eTutto il teatro. [3] (italiensk)Ibsen, Henrik ...1993
eTutto il teatro. [4] (italiensk)Ibsen, Henrik ...1993
eTutto il teatro. [1] (italiensk)Ibsen, Henrik ...1993
Charles Marowitz celebra l'ultimo eroe ibseniano (italiensk)Chiavarelli, Lucio1980
I capolavori (italiensk)Ibsen, Henrik ...2008
Tutto il teatro. Volume terzo (italiensk)Ibsen, Henrik ...1987
I capolavori (italiensk)Ibsen, Henrik ...2016
Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Senter for Ibsen-studier
Avgrens søket
  • Søk med blankt felt gir treff på hele bibliografien
  • Søk er uavhengig av store/små bokstaver.
  • Bruk ? eller * for å maskere et vilkårlig antall tegn i et ord.
  • Frasesøk : bruk anførselstegn "..." for å søke etter ord i gitt rekkefølge.
  • År: 4-sifret år eller årspenn xxxx-yyyy