Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Avgrens søket
SøketipsNullstill
Avansert søk ▾
TittelForfatter/personÅr
Cold passion, modern sensibility chill in "Doll's house" (engelsk)Jones, Chad2004
ACT draws out sexual politics in "Doll's house" (engelsk)Hurwitt, Robert2004
Re-entering A doll's house (engelsk)Winn, Steven2004
A doll's house (engelsk)Westgate, J. Chris2004
John Gabriel Borkman : Aurora theatre company, Berkeley (engelsk)Sandberg, Mark2010
Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Senter for Ibsen-studier
Avgrens søket
  • Søk med blankt felt gir treff på hele bibliografien
  • Søk er uavhengig av store/små bokstaver.
  • Bruk ? eller * for å maskere et vilkårlig antall tegn i et ord.
  • Frasesøk : bruk anførselstegn "..." for å søke etter ord i gitt rekkefølge.
  • År: 4-sifret år eller årspenn xxxx-yyyy