Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Avgrens søket
SøketipsNullstill
Avansert søk ▾
TittelForfatter/personÅr
Quan ji. 2 (kinesisk)Ibsen, Henrik1987
[Gildet paa Solhoug] (1856) ; Gildet på Solhaug (1883) ; Rypen i Justedal ; Olaf Liljekrans (1857) ; Olaf Liljekrans (1902) ; Fjeldfuglen ; Olaf Liljekrans (1877/78)]Ibsen, Henrik ...2006
Early plays : Catiline ; The warrior's barrow ; Olaf Liljekrans (engelsk)Ibsen, Henrik ...1921
Hundreårsutgave : Henrik Ibsens samlede verker. 3Ibsen, Henrik ...1929
Henrik Ibsens sämtliche Werke in deutscher Sprache. 2 (tysk)Ibsen, Henrik ...1898
Kæmpehøjen : dramatisk digtning i en akt ; Olaf Liljekrans : skuespil i tre akterIbsen, Henrik1904
eThe Oxford Ibsen. Volume I : Early plays (engelsk)Ibsen, Henrik ...1970
eSamlede verker. Tredje bind : Gildet på Solhaug ; Olaf LiljekrandsIbsen, Henrik ...1929
[Olaf Liljekrans]Ibsen, Henrik1857
Early plays: Catiline, The warrior's barrow, Olaf Liljekrans (engelsk)Ibsen, Henrik ...2010
Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Senter for Ibsen-studier
Avgrens søket
  • Søk med blankt felt gir treff på hele bibliografien
  • Søk er uavhengig av store/små bokstaver.
  • Bruk ? eller * for å maskere et vilkårlig antall tegn i et ord.
  • Frasesøk : bruk anførselstegn "..." for å søke etter ord i gitt rekkefølge.
  • År: 4-sifret år eller årspenn xxxx-yyyy