Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Avgrens søket
SøketipsNullstill
Avansert søk ▾
TittelForfatter/personÅr
Andhrimner : ("Manden")Botten-Hansen, Paul ...1957
Andhrimner : ("Manden")Botten-Hansen, Paul ...
Andhrimner : ("Manden")Vinje, A.O. (Aasmund Olavsson) ...1980
eAndhrimner (trykt utg.) : ("Manden"). 1851 Vol. 2 Nr. 1Botten-Hansen, Paul ...1851
eAndhrimner (trykt utg.) : ("Manden"). 1851 Vol. 1 Nr. 10Botten-Hansen, Paul ...1851
eAndhrimner (trykt utg.) : ("Manden"). 1851 Vol. 1 Nr. 3Botten-Hansen, Paul ...1851
eAndhrimner (trykt utg.) : ("Manden"). 1851 Vol. 2 Nr. 4Botten-Hansen, Paul ...1851
eAndhrimner (trykt utg.) : ("Manden"). 1851 Vol. 2 Nr. 6Botten-Hansen, Paul ...1851
eAndhrimner (trykt utg.) : ("Manden"). 1851 Vol. 1 Nr. 6Botten-Hansen, Paul ...1851
eAndhrimner (trykt utg.) : ("Manden"). 1851 Vol. 3 Nr. 10Botten-Hansen, Paul ...1851
Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Senter for Ibsen-studier
Avgrens søket
  • Søk med blankt felt gir treff på hele bibliografien
  • Søk er uavhengig av store/små bokstaver.
  • Bruk ? eller * for å maskere et vilkårlig antall tegn i et ord.
  • Frasesøk : bruk anførselstegn "..." for å søke etter ord i gitt rekkefølge.
  • År: 4-sifret år eller årspenn xxxx-yyyy