Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Den internasjonale Ibsen-bibliografien

Om bibliografien

Navn:
Ibsen
Fullstendig tittel:
Den internasjonale Ibsen-bibliografien
Omfang/fag:
Alle fag
Bibliografien dekker:
Referanser til: 1) Henrik Ibsens verker på originalspråket og i oversettelser, både som selvstendige utgivelser og deler av andre publikasjoner. 2) Parodier over og omdiktninger av Ibsens verker. 3) Dokumenter om Ibsens liv og forfatterskap: Bøker, hovedoppgaver, småtrykk, artikler og kapitler i samlingsverker og konferanserapporter, i tidsskrifter og aviser. Referanser til videogram og lydopptak er også inkludert. I prinsippet ingen nasjonal eller språklig begrensning. Hovedsaklig basert på primærregistrering av dokumenter. Innførsler i flere trykte, retrospektive bibliografier og bibliografien i "Ibsenårbok" / "Contemporary approaches to Ibsen" (1953-1997) er inkludert.
Oppdatering:
Oppdateres løpende
Antall poster:
> 38 000
Andre opplysninger:
Mange av postene mangler foreløpig emneord og noen har kun tittelen på Ibsens verk som emneord. Enkelte dubletter forekommer.
Datakilde:
Senter for Ibsen-studier, Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Nettadresse: http://www.nb.no/bibliografi/ibsen, E-post: spesialbibliografi@nb.no, Telefon: 23 27 61 01

Beskrivelsen sist oppdatert: 2022-06-20 09:45:34