Bibliografi
Litteratur om Knut Hamsun

Om bibliografien

Navn:
Hamsun
Fullstendig tittel:
Hamsun-bibliografi : litteratur om Knut Hamsun
Omfang/fag:
Om Knut Hamsun (alle fag)
Bibliografien dekker:
Referanser til bøker, artikler i bøker og tidsskrifter, avisartikler samt noe audiovisuelt materiale - utgitt i Norge, i andre europeiske land og til en viss grad i andre verdensdeler fra 1879
Søkemuligheter:
Emneord kan søkes via, emneordslister
Oppdatering:
Bibliografien ble ferdigstilt som prosjekt høsten 2009 og oppdateres deretter løpende av avdelingen Tilvekst og kunnskapsorganisering
Antall poster:
11.171
Andre opplysninger:
Litteratur utgitt før 1980 er registrert av Universitetsbiblioteket i Tromsø, som en spesialbibliografi i BIBSYS, i hovedsak basert på to trykte bibliografier (se nedenfor). Prosjektleder var Sigmund Nesset. Litteratur utgitt 1980-2009 er nyregistrert av Nasjonalbiblioteket. Emneord er samordnet av Nasjonalbiblioteket. Hele bibliografien ligger nå i BIBSYS bibliotekbase. Prosjektleder for samordning og nyregistrering: Hege Stensrud Høsøien. For flere opplysninger, se Forord.
Trykte produkter:
Østby, Arvid: Knut Hamsun : en bibliografi (Oslo : Gyldendal, 1972) og Nilsen, Tone Ingeborg: Bibliografi over Knut Hamsun 1970-1980 (Oslo : Statens bibliotekhøgskole, 1981)
Datakilde:
Universitetsbiblioteket i Tromsø, Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Telefon: 23 27 61 01, E-post:hamsunbibliografien@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2020-01-23 13:00:18