Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Jon Fosse

Om bibliografien

Navn:
Fosse
Fullstendig tittel:
Fosse-bibliografien
Bibliografien dekker:
Referanser til Jon Fosses verker på originalspråket og i oversettelser, artikler i bøker og tidsskrifter – av og om Jon Fosse, teatermanus, teaterprogrammer, bearbeidelser basert på verk av Fosse, Fosses oversettelser og gjendiktninger av andre.
Oppdatering:
Bibliografien ble lansert høsten 2021 og oppdateres løpende av Avdeling for tilvekst og kunnskapsorganisering.
Andre opplysninger:
Prosjektgruppe: seksjonsledere Jens-Morten Hanssen og Irene Hole, bibliotekarer Elin Grønneberg, Hilde Aase og Kjetil Wormstrand, forskningsbibliotekar Trond Haugen, utvikler Torstein Tjelta.
Datakilde:
Nasjonalbiblioteket og Sikt
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Telefon: 23 27 61 01
E-post: spesialbibliografi@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2021-08-27 15:13:44