Bibliografi
Camilla Collett

Om bibliografien

Navn:
Collett
Fullstendig tittel:
Collett-bibliografi : litteratur av og om Camilla Collett
Omfang/fag:
Alle fag
Bibliografien dekker:
Referanser til norske og utenlandske bøker, artikler i bøker, tidsskrifter og aviser - av og om Camilla Collett
Oppdatering:
Bibliografien ble ferdigstilt som prosjekt høsten 2012 og oppdateres deretter løpende av avdelingen Tilvekst og kunnskapsorganisering
Antall poster:
1190
Andre opplysninger:
Litteraturreferansene er funnet i bibliografier, databaser og sekundærlitteratur og kontrollert mot selve litteraturen. Prosjektleder: Hege Stensrud Høsøien; bibliotekarer: Karianne Bjørseth Vodáková, Hanne Karina Grønneberg Arends, Elin Grønneberg; utvikling: Torstein Tjelta. Se også bibliografiens Forord
Datakilde:
Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 OSLO, Tlf.: 23 27 61 01, E-post: spesialbibliografi@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2020-01-23 13:36:50