Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Bjørnstjerne Bjørnson

Om bibliografien

Navn:
Bjørnson
Fullstendig tittel:
Bjørnstjerne Bjørnson-bibliografi : avisartikler og taler av, Bjørnstjerne Bjørnson, litteratur om Bjørnson
Omfang/fag:
Alle fag
Bibliografien dekker:
Referanser til artikler i norske og noen utenlandske aviser og noen tidsskriftartikler i perioden 1850 til 1910, samt noen få artikler publisert etter Bjørnsons død, og til norske og utenlandske bøker og artikler i bøker og tidsskrifter om Bjørnson
Søkemuligheter:
Emneord kan søkes via emneordslister
Oppdatering:
Bibliografien ble ferdigstilt som prosjekt høsten 2010 og oppdateres deretter løpende av avdelingen Tilvekst og kunnskapsorganisering
Antall poster:
5555
Andre opplysninger:
Referansene til avisartikler av Bjørnson er basert på et arkiv med kopier, til dels utklipp, av artiklene. Arbeidet med kopiering ble satt i gang ca. 1930 med støtte av Nansenfondet. Til arkivet utarbeidet Øyvind Anker (1904-1989) ved Universitetsbiblioteket i Oslo et kronologisk register og et stikkordregister. Dette er bearbeidet og utfylt med forklarende undertitler og noter samt emneord og registrert i BIBSYS i 2010 av Anne M.H. Langballe og Elin Grønneberg. Referansene til litteratur om Bjørnson er funnet i bibliografier, databaser og sekundærlitteratur og kontrollert mot selve litteraturen av Johan Henden og Lars Skotnes. Prosjektleder: Hege Stensrud Høsøien. Kfr. også bibliografiens Forord
Datakilde:
Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, Telefon: 23 27 61 01, E-post:bjornsonbibliografien@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2020-01-23 13:16:18