Nasjonalbiblioteket   English
 
Bibliografi
Norske forfattere i utlandet 1900-1950

Om bibliografien

Formål og bakgrunn

Bibliografien har som mål å dekke norsk litteratur i utlandet, primært oversettelser, i perioden 1900-1950. Bibliografien er utarbeidet som en del av forskingsprosjektet «Made Abroad: Producing Norwegian World Literature in a Time of Rupture, 1900-1950» ved Nasjonalbiblioteket, ledet av Aina Nøding (2023-27). Bibliografien ble påbegynt i 2023 og vil være under utvikling i prosjektperioden. Prosjektleder for bibliografien er Ellen Nessheim Wiger. Prosjektdeltakere og ansatte ved Nasjonalbiblioteket bidrar med nye og/eller oppdaterte metadata for utgaver til Nasjonalbibliotekets kataloger og bibliografier.

Omfang og avgrensning

Bibliografien skal dekke alle norske skjønnlitterære forfatteres utgitte verker som er publisert i utlandet og/eller i hovedsak for et utenlandsk publikum. Sakprosa dekkes bare i den grad den inngår i et forfatterskap som primært er skjønnlitterært, eller der autogenererte uttrekk av oversettelser fra nasjonalbibliografien også har tatt med sakprosa. Alle utgaver og opplag inkluderes, herunder de som er publisert i antologier, periodika, aviser eller andre medier.

Bibliografien dekker ikke tekster om norske forfattere eller verker i utlandet.

Med «norsk» forstås forfattere født i Norge og/eller bosatt i Norge på utgivelsestidspunktet.

Datakilder

  • Nasjonalbibliotekets kataloger og bibliografier: Oria/Alma, Bjørnson, Hamsun, Undset.
  • Norske og utenlandske bibliotekers og institusjoners kataloger og digitalisert materiale, inkludert relevante internasjonale samkataloger og digitale baser som WorldCat og HathiTrust Digital Library.