Bibliografi
1814–bibliografi: litteratur fra og om 1812–1814

Om bibliografien

Navn:
1814-bibliografi
Fullstendig tittel:
1814-bibliografi : litteratur fra og om 1812-1814
Omfang/fag:
Alle fag
Bibliografien dekker:
Referanser til norske og utenlandske bøker, artikler i bøker og tidsskrifter knyttet til begivenhetene i Norge og Norden 1812-1814 samt enkelte artikler i norske aviser
Oppdatering:
Lansert i forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014
Antall poster:
4035
Andre opplysninger:
Bygger på "Norge i 1814 - bibliografi", bearbeidet og utvidet ved Nasjonalbiblioteket. Litteraturreferansene er funnet i bibliografier, databaser, arkiver og sekundærlitteratur og kontrollert mot selve litteraturen. Prosjektleder: Ruth Hemstad ; ansvarlig bibliotekar: Elin Grønneberg ; utvikling: Torstein Tjelta
Datakilde:
Nasjonalbiblioteket og BIBSYS
Kontaktadresse:
Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 OSLO, Tlf.: 23 27 61 01, E-post: spesialbibliografi@nb.no

Beskrivelsen sist oppdatert: 2019-08-19 14:42:58