BaseBibliotek

Adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser

Søk & treffliste | Om BaseBibliotek | Spør BaseBibliotek | English, please Logg inn

Grong folkebibliotek Hovedbiblioteket

Biblioteknr.2174200
ISILNO-2174200
Bibliotekkode (Samkatkode) GRONG
Postboksadresse Postboks 4
7871 GRONG
Gateadresse Sundspetvegen 23
7870 GRONG
Kommune / bydel Grong, Trøndelag
Telefon 91100444
E-postadresse bibliotek@grong.kommune.no
E-postadresse for fjernlån bibliotek@grong.kommune.no
Bibliotektype Folkebibliotek
Engelsk institusjonsnavn Grong Public Library
Katalogsystem Mikromarc 3
Bidragsyter til Biblioteksøk
Hjemmeside https://indre-namdal.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=indre-namdal&unit=6471
Kartkoordinater 64.464394,12.312576
Spesialsamlinger, -databaser Lokalhistorie. Videoopptak, lydbøker, mikrofilm
Organisasjonsnummer for fakturering974564963
Andre fakturaopplysninger ˅ ˄
Fakturareferanse: 1050
Emneord BS
Bibliotekleder Johanna Seem
Fjernlånsansvarlig Johanna Seem
Overordnet bibliotek Trøndelag fylkesbibliotek
Filialer/avdelinger ˅ ˄
Systemtekniske data ˅ ˄
Informasjon om Z39.50:  http://www.bibits.no/produkter/mikromarc/NorZIG2-Conformance.html
Z39.50 (serverport/base):  sok.bibits.no:210/grong-fb
Webservice for innlevering:  http://fjerninnlev.mikromarc.no/remotereturn/remotereturn.asmx?db=indre-namdal
NCIP URL:  https://ncip.mikromarc.no/ncipservice/ncipresponder/parser?db=indre-namdal
OAI-PMH-tjener:  http://oai.mikromarc.no/OAI/grong-fb – Opplysninger er sist endret 2022-04-29 10:16