BaseBibliotek

Adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser

Søk & treffliste | Om BaseBibliotek | Spør BaseBibliotek | English, please Logg inn

Rindal folkebibliotek

Biblioteknr.2156700
ISILNO-2156700
Bibliotekkode (Samkatkode) RINDAL
Gateadresse Skulegata 2b
6657 RINDAL
Besøksadresse Rindalshuset
Kommune / bydel Rindal, Trøndelag
Telefon 91 59 49 83
Telefon til fjernlån 91 59 49 83
E-postadresse RiFo@rindal.kommune.no
E-postadresse for fjernlån RiFo@rindal.kommune.no
Bibliotektype Folkebibliotek
Engelsk institusjonsnavn Rindal Public Library
Katalogsystem Mikromarc 3
Bidragsyter til Biblioteksøk
Hjemmeside https://www.rindal.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/bibliotek/
Katalog (URL) https://rindal-fb.mikromarc.no/rindal-fb
Adgang, drift og tjenester Kombinasjonsbibliotek med Rindal skole.
Samlinger, digitale og fysiske ressurser Facebook
Lånedager og gebyr for bøker, periodika og AV-medier Mandag - Torsdag: 10-15 + 17-21 Fredag: 17-21 Lørdag: 10-14 Sommertid 01.05 - 01.10.: Mandag, Onsdag, Torsdag kl. 10-15 Tirsdag kl. 10-20 Fredag kl. 18-21 Sommeråpningstider avviker fra dette. 02.05.14-30.09.14: Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15, tirsdag kl. 10-20, fredag kl. 18-21
Gebyrer for kopier Kr. 2,- pr kopi/utskrift
Organisasjonsnummer for fakturering940138051
Andre fakturaopplysninger ˅ ˄
Fakturareferanse: Biblioteket v/Bodil
Spesiell fakturamottaker: Rindal kommune
Spesiell fakturaadresse: Rindalsvegen 17
6657 RINDAL
Klassifikasjonssystem BS
Bibliotekleder Bodil Arnestad
Fjernlånsansvarlig Bodil Arnestad
Overordnet bibliotek Trøndelag fylkesbibliotek
Systemtekniske data ˅ ˄
Informasjon om Z39.50:  http://www.bibits.no/produkter/mikromarc/NorZIG2-Conformance.html
Z39.50 (serverport/base):  sok.bibits.no:210/rindal-fb
Webservice for innlevering:  https://fjerninnlev.mikromarc.no/remotereturn/remotereturn.asmx?db=rindal-fb
NCIP URL:  https://ncip.mikromarc.no/ncipservice/ncipresponder/parser?db=rindal-fb – Opplysninger er sist endret 2021-02-25 08:50