Spesiallesesalen pusses opp

Det pågår for tiden oppussing av publikumslokalene i 1.etg. Fram til midten av desember vil det derfor være noe redusert tilbud.

Spesiallesesalen vil betjene sine brukere inne på den store lesesalen i 2.etg. etter avtale. Ta kontakt med spesiallesesalen@nb.no eller den enkelte spesialsamling hvis du har spørsmål om bruk av spesialmateriale.

Det er laget et lytte- og påsynsrom i U1. Rommet kan brukes etter avtale med seksjonene for musikk (musikk@nb.no) og film (film@nb.no).

Det vil kunne bli noe støy i forbindelse med arbeidet, men det vil i hovedsak legges til før kl. 09.00 og etter kl. 16.00 Vi beklager eventuelle ulemper.