Test av timemachine

Oslo sett fra Ekebergskrenten