Pressemelding

Pandemi på Nasjonalbibliotekets høstprogram

Pest og pandemi i kulturhistorien, Norge tiår for tiår etter spanskesyken, og Jens Bjørneboes 100-årsjubileum. Nå inviterer Nasjonalbiblioteket igjen publikum til arrangementer på Solli plass. Samtidig fortsetter den digitale kulturformidlingen for fullt hele høsten.

  • 18.08.2020

– Etter en vår der Nasjonalbibliotekets kulturformidling utelukkende har vært digital, åpner vi nå forsiktig dørene til enkelte arrangementer, sier avdelingsdirektør for kulturformidling Eline Skaar Kleven. – Vi gleder oss stort til å ta imot publikum igjen!

Alle arrangementer vil fremdeles sendes digitalt, slik at de blir tilgjengelige for flest mulig over hele landet. Nasjonalbiblioteket følger alle retningslinjer fra regjeringen og FHI i publikumsmottaket.

– Vi har fått mange nye publikummere med de digitale arrangementene våre i koronaperioden, og vi er glade for at vi har kunnet opprettholde en så omfattende kulturformidling, forteller Kleven. – I høst kommer vi til å kjøre en kombinasjon av arrangementer som er åpne for et begrenset antall publikummere, og arrangementer som kun sendes digitalt. Vi vil også trekke inn elementer av digital formidling i de fysiske arrangementene for å kunne vise fram samlingen vår på ulike måter.

Tiår for tiår

2020 er et dramatisk og dyptgripende år. Konsekvensene av koronapandemien vil strekke seg langt inn i det nye tiåret. Også for hundre år siden ble verden rammet av en pandemi som satte dype spor i tiåret som fulgte, og den nye arrangementserien «Tiår for tiår» starter med å tematisere nettopp spanskesyken. Utover høsten tar den for seg flere deler av samfunns- og kulturhistorien i tiårene fram mot i dag, med arrangementer om alt fra husmorrollen i 1940-årene til 90-årenes black metal. Serien vil krydres med digitalt ekstramateriale om språk- og litteraturhistorie og fysisk materiale fra Nasjonalbibliotekets rikholdige samling.

Pandemi i kulturhistorien

I forbindelse med koronapandemien har Nasjonalbiblioteket opprettet en forskningsgruppe for å undersøke materiale og historier knyttet til pest og pandemi gjennom kulturhistorien. Resultatene fra dette arbeidet vil blant annet presenteres i en digital serie med samtaler ledet av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Blant temaene som belyses, er pestens symbolske og religiøse betydning, hvordan pest og pandemi har manifestert seg i litteratur og visuelle framstillinger og hvordan pandemier har påvirket vår kunnskap om og holdning til folkehelse, medisin og samfunnsansvar.

Bjørneboe 100 år

I 2020 markeres Jens Bjørneboes 100-års jubileum. Nasjonalbiblioteket åpner en større utstilling om forfatterskapet 7. oktober, og fram mot jul inviterer vi til en rekke arrangementer som belyser sentrale temaer fra Bjørneboes litteratur – som frihet, ondskap, straff og skolesystemet. Vigdis Hjorth, Sturla Stålsett, Ann Heberlein, Nikolaj Frobenius og representanter fra Odin Teatret er blant gjestene i denne serien.

Programmet for august og september er nå tilgjengelig på nb.no. Arrangementene vil strømmes på nb.no og i sosiale medier. På nb.no legges det ut informasjon om gratisbilletter, og her kan man også melde seg på Nasjonalbibliotekets nyhetsbrev for å få informasjon om programmet.

Smittevern

I henhold til gjeldende retningslinjer for smittevern har Nasjonalbiblioteket et begrenset antall publikummere per arrangement. På grunn av krav til smittesporing må publikum hente gratisbillett på nb.no i forkant.

Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, eller personer som er i karantene eller isolasjon, bes om å følge arrangementene digitalt hjemmefra.