Pressemelding

Nasjonalbiblioteket med nytt tilbud til videregående skoler

Nasjonalbiblioteket inviterer i høst klasser ved videregående skoler til gratis foredrag og besøk i utstillingene Opplyst og Fra det fjerne. Simon Stranger og Marta Breen er blant foredragsholderne som skal levendegjøre kulturhistorien for elevene.

  • 27.08.2020

­I Nasjonalbibliotekets faste utstilling Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie vil elevene komme tett på objekter som representerer milepæler innen norsk kulturhistorie, mens de i utstillingen Fra det fjerne vil få se noen av de mest spektakulære historiske kartene som finnes over Norge og nordområdene.

– Begge disse utstillingene er laget med formidling til skolen som en viktig motivasjon, forteller avdelingsdirektør for kulturformidling Eline Skaar Kleven. – Vi har hentet inn dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere som skal hjelpe oss med å fortelle noen av historiene som er knyttet til materialet i utstillingene. Nå gleder vi oss stort til å ta imot elevene og åpne opp kulturhistorien for nye generasjoner!

Med utgangspunkt i sin rikholdige samling tilbyr Nasjonalbiblioteket pedagogisk og tverrfaglig formidling innenfor fagene norsk, samfunnskunnskap og historie. Foredragene er forankret i de nye læreplanene.

Høsten 2020 kan skolene velge mellom fire foredrag.

Forfatteren Marta Breen har kvinnesaksforkjempernes historie under huden. I sitt foredrag forteller hun om kvinners kamp for demokrati og medvirkning i Norge. Med utgangspunkt i det feministiske tidsskriftet Nylænde, som vises i utstillingen Opplyst, ser hun også på hvordan språklige virkemidler og saklig argumentasjon har forandret seg i det offentlige ordskiftet gjennom det siste århundret.

Georg W. Fossums fotonegativ av deportasjonen av norske jøder i 1942 er utgangspunktet når forfatter Simon Stranger snakker om deportasjonen av norske jøder under andre verdenskrig, og om hvordan hans barns jødiske oldeforeldre så vidt unnslapp døden ved å flykte over grensen til Sverige. Stranger vil også gå inn på hvordan Fossums fotonegativ åpner for en diskusjon om etterrettelig kildebruk.

Norges fremste ekspert på Magnus Lagabøtes landslov, Jørn Øyrehagen Sunde, drøfter i sitt foredrag hvordan landsloven la grunnlaget for at vi som lever i Norge i dag, assosierer ordet lov med frihet og rettigheter, ikke med maktmisbruk og undertrykkelse. Han ser også på hvordan landsloven har bidratt til utviklingen av en kritisk og selvstendig bruk av kilder.

Karthistoriker Benedicte Gamborg Briså var en viktig bidragsyter til oppbyggingen av Nasjonalbibliotekets kartsenter, som nå rommer utstillingen Fra det fjerne. I sitt foredrag viser hun til historiske kilder og knuser myten om at våre forfedre trodde jorden var flat.

Skolene kan lese om tilbudet og melde seg på her: https://www.nb.no/skole/. Nasjonalbiblioteket ivaretar alle hensyn til smittevern i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalingene.