«Da og nå» – vinnergalleri for første runde av fotokonkurransen

Nasjonalbiblioteket har kåret første runde vinnere i fotokonkurransen «Da og nå». Konkurransen går ut på å finne et motiv blant Nasjonalbibliotekets hundretusenvis av historiske fotografier, og så gjenskape det samme motivet oppdatert til dagens virkelighet i 2020.

Fotosjangeren kalles «refotografering», og er en god metode for å utforske og skape forståelse for historiske endringer eller fenomener. Målgruppa for konkurransen er norske skoleklasser, og første runde av konkurransen hadde innsendingsfrist 1. februar.

Seks vinnerbidrag får heder og ære

«Premien» som vinnerne får, er altså heder, ære og en juryuttalelse fra Nasjonalbibliotekets kompetente fagjury bestående av fotohistoriker Harald Østgaard Lund, videojournalist Katarina Theis-Haugan og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

I første runde av konkurransen var det 46 innkomne refotograferinger totalt, og vi har mottatt bidrag fra både ungdomstrinn og videregående skole. Flere av de innsendte bidragene var så gode at juryen valgte å kåre seks likeverdige vinnere, samt to kandidater som får hederlig omtale selv om de ikke nådde helt til topps.

Vinner: Gatebilde med to personer, Kongsvinger

Juryens vurdering: En nærmest perfekt refotografering der både lokalitet, posisjonering, motiv og situasjon er gjenskapt med stor flid. Rett og slett en tidsreise.

Originalfoto: «Kongsvinger» (fra første halvdel av 1900-tallet)

Refotografering ved: Franka, Lillian og Jessica, Kongsvinger ungdomsskole, Medier og informasjon 8. trinn (Lærer: Per Svennevig)

Vinner: Jakt på utstoppet elg/gaupe

Juryens vurdering: Her har elevene lagt seg i selen for å gjøre noe helt eget i fotokategorien «Situasjon», og har med stor humor refotografert et allerede gøyalt originalfoto. Kostelig!

Originalfoto: «157. Jakt på utstoppet elg» (dato ukjent)

Refotografering ved: Klasse 2LGFA ved Solør videregående skole avd. Sønsterud (Lærer: Ragnhild Kjeldsen)

Vinner: Landevei, Sønsterudmoen

Juryens vurdering: En meget presis refotografering med tanke på vinkel og utsnitt, helt ned til minste detalj som den høye himmelen. Spennende å se endringer i vei og bebyggelse, og fin dialog mellom kua i originalfotoet og den unge mannen med hund i refotograferingen.

Originalfoto: «Aasnes, Sønsterud» (tidlig 1900-tall)

Refotografering ved: Klasse 2LGFA ved Solør videregående skole avd. Sønsterud (Lærer: Ragnhild Kjeldsen)

Vinner: Bensinstasjon på Tåsen i Oslo

Juryens vurdering: En refotografering i kategorien «Sted», som også kan regnes som en refotografering i kategorien «Situasjon». Hvordan bensinstasjonen som arkitektur og serviceinstitusjon har endret seg på 65 år er illustrerende for samfunnsendringene som har skjedd parallelt.

Originalfoto: «Norsk Caltex oil, Tåsen» (1954)

Refotografering ved: Tereza, Humanistskolen, 9. trinn (Lærer: Anette Skoglund)

Vinner: Kongsvinger bru

Juryens vurdering: Tross litt uskarpheter fototeknisk, falt juryen for den gode jobben fotografene har lagt i å gjenskape både vinkelen, motivet med skiltet i forgrunnen, bilen i senter med rett svingretning, og brua som strekker seg bakover i bildet.

Originalfoto: «Kongsvinger» (1968)

Refotografering ved: Erik og Sondre, Kongsvinger ungdomsskole, Medier og informasjon 8. trinn (Lærer: Per Svennevig)

Vinner: Bjerke travbane med Grefsenkollen i bakgrunnen

 

Juryens vurdering: På grunn av den gjenkjennelige profilen av Grefsenkollen i bakgrunnen på begge bildene er dette en fremragende og svært overbevisende refotografering av et motiv der absolutt alt annet er totalt forandret.

Originalfoto: «Bjerkebanen, motorcykelløp» (tidlig 1900-tall)

Refotografering ved: Max Cristopher, Humanistskolen, 9. trinn (Lærer: Elisabeth Lund Reppe

– Har forstått essensen i originalbildet

– Alle vinnerbidragene viser på en oppløftende måte hvordan elevene har satt seg inn i konteksten til det opprinnelige motivet, og samtidig har klart å tolke det og oppdatere det til år 2020, sier jurymedlem Harald Østgaard Lund, som er fotohistoriker ved Nasjonalbiblioteket.

Selv om det fototekniske også har vært vurdert, er det selve gjenskapingen av motivet, altså refotografering, som har vært det aller viktigste vurderingskriteriet for juryen.

– Disse bildene skilte seg alle ut som spesielt gode. Her har elevene virkelig har forstått essensen i originalbildet, og så tolket det inn i sin egen kontekst, sier Østgaard Lund.

Hederlig omtale til to gode kandidater

Skole og skolegård, Kongsvinger

Juryens vurdering: En rimelig presis refotografering av en bygning som er lett gjenkjennelig, der mye i skolegården er endret.

Originalfoto: «662 Kongsvinger. Skolen» (1920-tallet)

Refotografering ved: Norah Marielle, Kongsvinger ungdomsskole, Medier og informasjon 8. trinn (Lærer: Per Svennevig)

Ullevål kino og Sognsveien

Juryens vurdering: En fin refotografering med tanke på motiv, biler og mennesker, men et litt for upresist utsnitt til å nå helt til topps.

Originalfoto: «Ullevål Hageby» (1949)

Refotografering ved: Neo, Humanistskolen 9. trinn (Lærer: Elisabeth Lund Reppe)

Ny sjanse i april og mai 2020

Andre runde av fotokonkurransen «Da og nå» går av stabelen allerede i april og mai, med innsendingsfrist 1. juni 2020. Her er mer informasjon om fotokonkurransen og konkurransereglene.

Se også Nasjonalbibliotekets samling av historiske fotografier.

Tre personer i et møte, diskuterer bilder
Juryen valgte seks vinnere i refotograferingskonkurransen «Da og nå», da det viste seg umulig å velge bare fem av disse sterke bidragene innsendt av norske skoleelever. Jurymedlemmene er (f.v.) fotohistoriker Harald Østgaard Lund, videojournalist Katarina Theis-Haugan og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.