Foredrag 2: Kartsenteret presenterer den feilslåtte Flat Earth-teorien og hvordan historien er blitt sviktet. Ved karthistoriker Benedicte Gamborg Briså

Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Foto: Gorm K. Gaare

Nasjonalbiblioteket har Norges største kartsamling, den består av rundt 150 000 kart og atlas. En del av dette materialet, blant annet verdens mest omfattende samling av trykte kart over Norge, Norden og nordområdene, befinner seg i Nasjonalbibliotekets kartsenter. De eldste av disse kartene er fra 1482, de nyeste fra slutten av 1800-tallet. Sammenstilt utgjør kartene både en historie om kunnskapen om Nordens geografi og en bred beretning om kartenes og selve geografiens utvikling.

Myten om at jorda er flat, er av relativt ny dato. Denne «teorien» vokste frem på 17- og 1800 tallet. Historiske kilder viser faktisk at det aldri har vært noe diskusjonstema om jorden er flat eller rund, og det finnes ingen kilder som forteller at folk faktisk var redde for å seile over kanten. Tvert imot viser kildene, slik som de gamle kartene, at jorden er rund.

I dette foredraget vil Benedicte Gamborg Briså fortelle om den moderne myten som vokste fram på 17- og 1800-tallet, om Flat Earth-teorien og om hvordan verdensbildet faktisk var for menneskene som levde før renessansen.

 

 

BIO: Benedicte Gamborg Briså er karthistoriker og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun har hatt ansvar for Nasjonalbibliotekets kartsamling siden 1997 og har vært med på oppbyggingen av Kartsenteret og formidling av kartutstillingen Fra det fjerne.

Kompetansemål: norsk og historie