Vedlikehold i Nettbibliotekets musikkatalog 4.-6. juni

Les mer her

"Vedlikehold i Nettbibliotekets musikkatalog 4.-6. juni"

Pressemelding

Nasjonalbiblioteket gir 15 millionar til biblioteka

"Nasjonalbiblioteket gir 15 millionar til biblioteka"

Fagseminar

Fotografiske roller og praksiser 1940-2011: Call for papers

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminar den 19. og 20. mai 2021.

"Fotografiske roller og praksiser 1940-2011: Call for papers"

Pressemelding

20 000 historiske lydspor fra 78-plater fritt tilgjengelig i ny strømmetjeneste fra NB

"20 000 historiske lydspor fra 78-plater fritt tilgjengelig i ny strømmetjeneste fra NB"

Offentlig fotografi

Opptak av forskningsseminaret 18. og 19. november 2020.

"Offentlig fotografi"
O

Opplysningsarbeid

"Opplysningsarbeid"
F

Fortolkninger: Smitte, skam og klassekamp

"Fortolkninger: Smitte, skam og klassekamp"
T

Tuberkuloseloven

"Tuberkuloseloven"
L

Lege- og urtebøker

"Lege- og urtebøker"
P

Pest i verdenslitteraturen

"Pest i verdenslitteraturen"
K

Kvantitativ analyse av aviser

"Kvantitativ analyse av aviser"
K

Kampen mot kolera: Mottiltak

"Kampen mot kolera: Mottiltak"