Pressemelding

Utlysing av middel til leselyst-prosjekt i Bokåret 2019

"Utlysing av middel til leselyst-prosjekt i Bokåret 2019"
E

Pressemelding

Et godt budsjett for Nasjonalbiblioteket

"Et godt budsjett for Nasjonalbiblioteket"

Pressemelding

Landslov, litterære motiver og danseband på Nasjonalbiblioteket


"Landslov, litterære motiver og danseband på Nasjonalbiblioteket
"

Samlingen

Magnus Lagabøtes landslov til Nasjonalbiblioteket

Les mer

"Magnus Lagabøtes landslov til Nasjonalbiblioteket"

Pressemelding

Nasjonalbiblioteket skal sikre audiovisuell kulturarv i Norge

"Nasjonalbiblioteket skal sikre audiovisuell kulturarv i Norge"

Pressemelding

Europeisk kulturarvår i Norge

"Europeisk kulturarvår i Norge"

Pressemelding

No kan du lesa alle norske bøker til og med år 2000 fritt på nettet

"No kan du lesa alle norske bøker til og med år 2000 fritt på nettet"