Pressemelding

Bibliotek får 10 millioner til å bekjempe barnefattigdom

Kulturdepartementet har bevilget 10 millioner kroner til folkebibliotek for å styrke arbeidet mot barnefattigdom. Nasjonalbiblioteket har fordelt midlene til prosjekter som vil prøve ut nye metoder for å gi flere barn og unge tilgang til attraktive bibliotektjenester og organiserte aktiviteter.

Trine Skei Grande og Aslak Sira Myhre på Biblo Tøyen sammen med Abdullah Abdullkader Shifa, som er en av aktivitetslederne fra Deichmanske biblioteks prøveprosjekt.

– Bibliotekene er noen av våre mest åpne og inkluderende kulturinstitusjoner. Med disse pengene ønsker vi å legge til rette for at enda flere, spesielt barn og unge, skal kjenne at biblioteket er deres sted. Vi gir nå penger til prosjekter ved 13 bibliotek rundt i hele landet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Folkebibliotekene organiserer en rekke aktiviteter, som lesesirkler, skrivekurs og ungdomsverksteder, og fyller en viktig demokratifunksjon når de formidler opplysning, kultur og kunnskap for alle.

– Bibliotekene arbeider kontinuerlig for inkludering og deltakelse ved å aktivisere og skape tilhørighet for barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomi. Disse midlene gir bibliotekene mulighet til å prøve ut nye veier i dette arbeidet, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Blant bibliotekene som har fått støtte, er Deichmanske bibliotek i Oslo. Biblioteket vil ansette ungdom som aktivitetsledere ved seks filialer i områder med høy barnefattigdom. Målet for prosjektet er at aktivitetslederne skal være gode forbilder og at barna skal oppfatte biblioteket som et trygt, godt og lærerikt sted å være. Samtidig får aktivitetslederne både jobberfaring og en viktig rolle i sitt eget lokalsamfunn. Deichmanske bibliotek gjorde en vellykket utprøving av dette på noen av sine filialer sommeren 2018, og vil bygge på erfaringene herfra for å videreutvikle arbeidet.

– Prosjektet på Deichmanske bibliotek med å ansette unge aktivitetsledere, møter flere behov; det gir barn og ungdom flere aktiviteter knyttet til biblioteket, samtidig som det gir interesserte ungdommer muligheten til å kjenne mestringsfølelse og til å tjene penger, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Andre prosjekter som har fått støtte, vil blant annet bruke midler til å involvere barn og unge i utformingen av bibliotektilbudet, til å kjøpe inn medier og utstyr i lavinntektsområder og til å styrke samarbeid med andre organisasjoner, som for eksempel skolefritidsordning og frivillige.

Bibliotek i 13 norske byer; Arendal, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Gjøvik, Kristiansand, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Færder har mottatt støtte.

En oversikt over hvor mye de ulike prosjektene har fått i støtte, finner du på bibliotekutvikling.no.