Nasjonalbiblioteket

BaseBibliotek

Adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser
Directory of Norwegian libraries and their ILL associates abroad


Søk | Search

Søk i BaseBibliotek | Search the database

Om BaseBibliotek | About the database


Retting | Corrections

Rediger opplysninger (innlogging) | Edit information (login) *


Registrering av nye bibliotek i Base Bibliotek |
Registration of new libraries for ILL in Norway

Nasjonalt biblioteknummer og passord tildeles ved å
registrere de viktigste opplysningene.

ILL from Norwegian libraries requires a National library number.
Online ordering is authorized by a free password issued upon request.
The library number and the password will be assigned on the basis of the
basic information about the library.


Trenger du nytt passord? | Do you need a new password?


BaseBibliotek@nb.no