lisens navn type oppdatert serial metadata-lang
CC-BY Norwegian Wordnet - Bokmål lexicalConceptualResource 01.10.2015 sbr-27 en
CC-BY Norsk Ordvev - Bokmål lexicalConceptualResource 01.10.2015 sbr-27 nb
CC-BY Norsk Ordvev - Bokmål lexicalConceptualResource 01.10.2015 sbr-27 nn
CC-BY Norwegian Wordnet - Nynorsk lexicalConceptualResource 01.10.2015 sbr-7 en
CC-BY Norsk Ordvev - Nynorsk lexicalConceptualResource 01.10.2015 sbr-7 nn
CC-BY Norsk Ordvev - Nynorsk lexicalConceptualResource 01.10.2015 sbr-7 nb
CC-0 Orddelinger fra NB-tekster corpus 25.09.2015 sbr-39 nb
CC-0 Orddelingar fra NB-tekster corpus 25.09.2015 sbr-39 nn
CC-0 Hyphenations from the National Library corpus 25.09.2015 sbr-39 en
other Opptak av disputas på norsk tegnspråk (NTS) corpus 21.09.2015 sbr-37 nb
other Recording of a public defense in Norwegian Sign Language (NTS) corpus 21.09.2015 sbr-37 en
other Opptak av disputas på norsk teiknspråk (NTS) corpus 21.09.2015 sbr-37 nn
CC-BY Omsetjingsminne frå Utanriksdepartementet corpus 03.06.2015 sbr-36 nn
CC-BY Oversettelsesminner fra Utenriksdepartementet corpus 03.06.2015 sbr-36 nb
CC-BY Translation memories from The Ministry of Foreign Affairs corpus 03.06.2015 sbr-36 en
CC-0 N-grammer fra NBdigital corpus 02.06.2015 sbr-35 nb
CC-0 N-gram frå NBdigital corpus 02.06.2015 sbr-35 nn
CC-0 N-grams from NBdigital corpus 02.06.2015 sbr-35 en
CC-0 Fritt tilgjengelige tekster fra NB Digital corpus 28.05.2015 sbr-34 nb
CC-0 Fritt tilgjengelege tekster frå NB Digital corpus 28.05.2015 sbr-34 nn
CC-0 Freely available texts from NB Digital corpus 28.05.2015 sbr-34 en
CC-0 NB Tale - en grunnleggende akustisk fonetisk taledatabase for norsk audio 09.01.2015 sbr-31 nb
CC-0 NB Tale - ein grunnleggande akustisk fonetisk taledatabase for norsk audio 09.01.2015 sbr-31 nn
CC-0 NB Tale - a basic acoustic phonetic speech database for Norwegian audio 09.01.2015 sbr-31 en
CC-0 NB Tale - a basic acoustic phonetic speech database for Norwegian audio 09.01.2015 sbr-31
other Norwegian Newspaper Corpus corpus 31.12.2014 sbr-4 en
other Norsk aviskorpus corpus 31.12.2014 sbr-4 nb
other Norsk aviskorpus corpus 31.12.2014 sbr-4 nn
CC-0 N-grams for Norwegian Bokmål (based on NST news text) corpus 19.11.2014 sbr-3 en
CC-0 N-gram for bokmål (basert på nyhendetekst frå NST) corpus 19.11.2014 sbr-3 nn
CC-0 N-gram for bokmål (basert på nyhetstekst fra NST) corpus 19.11.2014 sbr-3 nb
other NorSource corpus 02.05.2014 sbr-32 nn
other NorSource corpus 02.05.2014 sbr-32 nb
other NorSource corpus 02.05.2014 sbr-32 en
CC-0 Norwegian Dependency Treebank corpus 28.03.2014 sbr-10 en
CC-0 Norsk dependenstrebank (NDT) corpus 28.03.2014 sbr-10 nb
CC-0 Norsk dependenstrebank (NDT) corpus 28.03.2014 sbr-10 nn
CC-0 "Utstillingskorpuset" - tekst, lyd og teikn corpus 12.12.2013 sbr-30 nn
CC-0 "Utstillingskorpuset" - tekst, lyd og tegn corpus 12.12.2013 sbr-30 nb
CC-0 "Exhibition corpus" - text, sound, sign corpus 12.12.2013 sbr-30 en
other Wordlists from The Language Council of Norway lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-6 en
other Ordlister frå Språkrådet lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-6 nn
other Ordlister fra Språkrådet lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-6 nb
CC-0 N-grams for Danish (based on the NST text corpus) corpus 20.03.2013 sbr-28 en
CC-0 N-gram for dansk (basert på tekstkorpus fra NST) corpus 20.03.2013 sbr-28 nb
CC-0 N-gram for dansk (basert på NST sitt tekstkorpus) corpus 20.03.2013 sbr-28 nn
CC-0 N-grams for Norwegian Nynorsk (based on NNC and NST) corpus 20.03.2013 sbr-8 en
CC-0 N-gram for nynorsk (basert på Norsk aviskorpus og NST) corpus 20.03.2013 sbr-8 nn
CC-0 N-gram for nynorsk (basert på Norsk aviskorpus og NST) corpus 20.03.2013 sbr-8 nb
CC-0 N-grams for Norwegian Bokmål (based on NNC and NST news text) corpus 20.03.2013 sbr-12 en
CC-0 N-gram for bokmål (basert på Norsk aviskorpus og NST) corpus 20.03.2013 sbr-12 nn
CC-0 N-gram for bokmål (basert på Norsk aviskorpus og NST) corpus 20.03.2013 sbr-12 nb
CC-0 NST Lexical database for Norwegian Bokmål lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-23 en
CC-0 Leksikalsk database for norsk bokmål, opprinnelig produsert av NST lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-23 nb
CC-0 Leksikalsk database for norsk bokmål, opphavleg produsert av NST lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-23 nn
CC-0 NST Lexical database for Swedish lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-22 en
CC-0 Leksikalsk database for svensk, opphavleg produsert av NST lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-22 nn
CC-0 Leksikalsk database for svensk, opprinnelig produsert av NST lexicalConceptualResource 20.03.2013 sbr-22 nb
CC-0 N-grams for Swedish (based on the NST Text Corpus) corpus 20.03.2013 sbr-11 en
CC-0 N-gram for svensk (basert på NST sitt tekstkorpus) corpus 20.03.2013 sbr-11 nn
CC-0 N-gram for svensk (basert på tekstkorpus fra NST) corpus 20.03.2013 sbr-11 nb
CC-0 N-gram for bokmål (basert på Norsk aviskorpus) corpus 20.03.2013 sbr-29 nn
CC-0 N-gram for bokmål (basert på Norsk aviskorpus) corpus 20.03.2013 sbr-29 nb
CC-0 N-grams for Norwegian Bokmål (based on Norwegian news text) corpus 20.03.2013 sbr-29 en
CC-BY Multilingual wordlist from SNORRE Terminology Database lexicalConceptualResource 21.12.2012 sbr-24 en
CC-BY Fleirspråkleg ordliste frå termdatabasen SNORRE lexicalConceptualResource 21.12.2012 sbr-24 nn
CC-BY Flerspråklig ordliste fra termdatabasen SNORRE lexicalConceptualResource 21.12.2012 sbr-24 nb
CC-BY Norwegian Acquis Communautaire corpus 20.12.2012 sbr-2 en
CC-BY Norske omsetjingar av Acquis Communautaire corpus 20.12.2012 sbr-2 nn
CC-BY Norske oversettelser av Acquis Communautaire corpus 20.12.2012 sbr-2 nb
CC-BY SCARRIE Lexical Resource lexicalConceptualResource 20.12.2012 sbr-9 en
CC-BY SCARRIE lexicalConceptualResource 20.12.2012 sbr-9 nb
CC-BY SCARRIE lexicalConceptualResource 20.12.2012 sbr-9 nn
CC-0 NST Acoustic database for Danish speech synthesis (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-21 en
CC-0 NST database for dansk talesyntese (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-21 nn
CC-0 NST database for dansk talesyntese (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-21 nb
CC-0 NST Acoustic database for Swedish (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-16 en
CC-0 Taledatabasar for svensk, opphavleg produsert av NST (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-16 nn
CC-0 Taledatabaser for svensk, opprinnelig produsert av NST (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-16 nb
CC-0 NST Acoustic database for Danish (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-19 en
CC-0 Taledatabaser for dansk, opprinnelig produsert av NST (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-19 nb
CC-0 Taledatabasar for dansk, opphavleg produsert av NST (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-19 nn
CC-0 NST Lexical database for Danish lexicalConceptualResource 06.12.2012 sbr-26 en
CC-0 Leksikalsk database for dansk, opphavleg produsert av NST lexicalConceptualResource 06.12.2012 sbr-26 nn
CC-0 Leksikalsk database for dansk, opprinnelig produsert av NST lexicalConceptualResource 06.12.2012 sbr-26 nb
CC-0 NST acoustic speech database for Norwegian speech synthesis (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-15 en
CC-0 NST database for norsk talesyntese (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-15 nb
CC-0 NST database for norsk talesyntese (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-15 nn
CC-0 NST acoustic speech database for Norwegian (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-14 en
CC-0 Taledatabase for norsk, opphavleg produsert av NST (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-14 nn
CC-0 Taledatabase for norsk, opprinnelig produsert av NST (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-14 nb
CC-0 NST Acoustic database for Danish (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-20 en
CC-0 Taledatabase for dansk, opphavleg produsert av NST (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-20 nn
CC-0 Taledatabase for dansk, opprinnelig produsert av NST (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-20 nb
CC-0 NST Acoustic database for Swedish (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-17 en
CC-0 Taledatabasar for svensk, opphavleg produsert av NST (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-17 nn
CC-0 Taledatabaser for svensk, opprinnelig produsert av NST (22 kHz) audio 06.12.2012 sbr-17 nb
CC-0 NST Acoustic database for Swedish speech synthesis (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-18 en
CC-0 NST database for svensk talesyntese (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-18 nn
CC-0 NST database for svensk talesyntese (44 kHz) audio 06.12.2012 sbr-18 nb
CC-0 NST acoustic speech database for Norwegian (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-13 en
CC-0 Taledatabasar for norsk, opphavleg produsert av NST (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-13 nn
CC-0 Taledatabaser for norsk, opprinnelig produsert av NST (16 kHz) audio 06.12.2012 sbr-13 nb
other Norsk Ordbank in Norwegian Nynorsk lexicalConceptualResource 01.08.2012 sbr-1 en
other Norsk Ordbank - Nynorsk lexicalConceptualResource 01.08.2012 sbr-1 nb
other Norsk Ordbank - Nynorsk lexicalConceptualResource 01.08.2012 sbr-1 nn
CC-0 Digitaliserte bøker i xml-format corpus 01.06.2011 sbr-33 nn
CC-0 Digitaliserte bøker i xml-format corpus 01.06.2011 sbr-33 nb
CC-0 Digitized books in xml-format corpus 01.06.2011 sbr-33 en
other Norsk Ordbank in Norwegian Bokmål lexicalConceptualResource 01.07.2005 sbr-5 en
other Norsk Ordbank - Bokmål lexicalConceptualResource 01.07.2005 sbr-5 nn
other Norsk Ordbank - Bokmål lexicalConceptualResource 01.07.2005 sbr-5 nb
CC-BY ONOMASTICA lexicalConceptualResource 15.03.1999 sbr-38 nb
CC-BY ONOMASTICA lexicalConceptualResource 15.03.1999 sbr-38 nn
CC-BY ONOMASTICA lexicalConceptualResource 15.03.1999 sbr-38 en
other TROLL - Trondheim Linguistic Lexicon lexicalConceptualResource 03.10.1989 sbr-40 nb
other TROLL - Trondheim Linguistic Lexicon lexicalConceptualResource 03.10.1989 sbr-40 nn
other TROLL - Trondheim Linguistic Lexicon lexicalConceptualResource 03.10.1989 sbr-40 en