Fotograf: Thomas Blehr

Søk i motiver (samlinger)

Stikkord:
Outlinetekst:
Outlinekode: og
 
Datering fra: (åååå)  
Datering til: (åååå)  
Motivsted:
   Fylke/land:
   Stedsnavn:


 
Outline er et klassifikasjonssystem
som mange museer bruker.

Outlinekatalogen er publisert her.

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post