Norwegian Jazz Discography 1905-1908
 Hjem  Info  Forord  Hjelp  Linker  Butikk  English  Copyright

Hovedutøvere/band: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y-Å

Søkeveiledning

Ettersom dette ikke er en database, finner man fram i dette dokumentet ved hjelp av avansert fritekstsøk. Innholdet i dokumentet er sortert etter hovedutøvere og band. Under disse er innspillingene sortert etter innspillingsdato. Søkekriteriene er hovedutøvere/band, musiker, albumtittel og meloditittel.

Søk på hovedutøvere eller band:

Med hovedutøvere og band menes musikere eller band som opptrer som hovedutøvere på en innspilling.

En enkel måte å finne fram til hovedutøvere eller band er å bruke den alfabetiske listen. Klikk på en bokstav, og du får opp en liste.

Ønsker du å bruke søkefeltet, kan dette gjøres på flere måter. Skriv inn etternavnet og/eller fornavnet eller en del av etternavnet (forkortelsen må bestå av minst tre tegn)

Søk på musiker:

Her må du søke med både fornavn og etternavn.

Eksempel: Jan Garbarek eller Garbarek, Jan

I søkeresultatet vises hele den posten som inneholder det navnet du søkte på. Navnet du søkte på er uthevet i teksten.

Gjør eventuelt et nytt tekstsøk med Ctrl + F (evt. Ctrl + B)

Søk på platetittel eller meloditittel:

Du kan søke på hele tittelen eller en del av tittelen. For at ikke søkeresultatet skal bli for stort bør man utvide søkeordet mest mulig.

NB! Hvis du ønsker en tittel på tre tegn eller mindre må du skrive inn et mellomrom etter tittelen.

Eksempel: arv + mellomrom

Ønsker du en utskrift av søkeresultatet bør den skrives ut på liggende ark.

Nasjonalbiblioteket - Norsk Jazzarkiv - Kulturnett