Norwegian Jazz Discography 1905-1908
 Hjem  Info  Forord  Hjelp  Linker  Butikk  English  Copyright

Hovedutøvere/band: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y-Å

Forord

Svaret er nei! Til tross for diskografiens tittel ble det ikke spilt jazz i Norge i 1905. De første orkestre som kalte seg jazzband dukket opp i Norge omkring 1920. Men fra 1905 og framover ble det gjort endel innspillinger av ragtimemelodier, lettere synkopert musikk, i hovedsak spilt av trekkspillere. Mange av disse musikantene turnerte i områder i USA hvor norske emigranter hadde slått seg ned, og kom tilbake med trykte ragtimenoter som de brukte på konserter og plateinnspillinger. Jeg har inkludert detaljer om de plater jeg kjenner, som en del av norsk jazzhistorie før navnet jazz oppsto.

Dette er et forsøk på å gi alle detaljer om innspillinger med jazz og nærbeslektet musikk hvor norske jazzutøvere medvirker, gjort i Norge eller utenfor Norge, i henhold til de vanlige regler innen internasjonal diskografi. Jeg har i tillegg, under hver innspilling, prøvd å gjengi albumtitler på de forskjellige CD-, LP- og EP-utgivelser.

Bluesinnspillinger er bare inkludert når kjente jazzutøvere deltar, jeg har ikke tatt med rene sang/munnspill/rytmeseksjon bluesgrupper.

Når det ikke er angitt land etter by/sted hvor innspillingen er gjort befinner vi oss i Norge. Ellers er land angitt unntatt for opplagte steder som Stockholm, København, Paris, London, New York og lignende steder. Innspillingsdato refererer seg til selve opptaket, ikke senere miksing.

Jeg har tatt med ikke utgitt materiale bare når jeg vet det er en mulighet for at det blir utgitt.

Et katalognummer angitt som Hot Club HCR CD 98/Herman CD 105 indikerer at de to utgivelser er helt like. Når det er angitt Hot Club HCR CD 98, Herman CD 105 etter en melodi, er kun denne ene melodien å finne på begge utgivelser.

Orkesternavn som begynner med The - som The Big Chief Jazzband - står alfabetisk under B som Big Chief Jazzband, The.

Hvis norske musikere bare spiller på noen melodier i et album, er bare titler med norsk medvirkning tatt med. På album som inkluderer både jazz og annen musikk er bare jazztitler tatt med.

Jeg har samlet diskografisk informasjon om norsk jazz siden tidlig 1950-tall, og samarbeidet med mange venner og platesamlere. En spesiell takk til Arild Bratteland, Jan Bruér, Rolf Dahlgren, Jan Evensmo, Willie Holmen, Arne Johnsrud, Hans P. Knudsen, Tord Magnusson, Bjørn Stendahl, Tom Valle, Vidar Vanberg, Lars Westin, Ulf Åbjörnsson, Knut Aarflot og naturligvis en mengde musikanter som har prøvd å huske. Harry Nicolaussons "Swedish Jazz Discography", og jazzbladet han redigerte i mange år, "Orkesterjournalen", har vært til stor hjelp, i likhet med "Arkivet för Ljud och Bild", Stockholm, Jazzavdelingen vid Svensk Visarkiv, Stockholm, og naturligvis den alltid hjelpsomme daglige leder av Norsk Jazzarkiv, Finn Kramer-Johansen.

Ingen diskografi er 100% korrekt eller komplett. Vennligst send rettelser og tilføyelser til:

Norsk Jazzarkiv, Tollbugaten 28, 0157 Oslo, Norge.

Fax: +47 22 42 90 91.

E-mail: info@jazzarkivet.no

Johs Bergh

Nasjonalbiblioteket - Norsk Jazzarkiv - Kulturnett