Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Stortingets billedarkiv ?
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: portretter av stortingsrepresentanter, komitébilder, regjeringsgrupper, politikk, politiske parti, parlament
  Motivtyper: Portrettfotografi
  Motivsteder: Oslo, Norge,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 3415
positiver: 4029
glass 1167
nitrat: 780
Omfang: 5600
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Stortingsarkivet
 
  Fotografer:
Peder O. Aune
Truls Teigen
Gustav Borgen
Knut Falch
Theodor Finne
Emilie Jensen
Ingar Johansen
Carl Joh. Hanssen
Frederik Johannes Gottfried (Gottfred) Klem
Claus Peter Knudsen
Adolf Christian Moestue
Christoffer Gade Rude
Ernest Rude
Ludwik Szacinski de Ravics
Hulda, Szacinski
Alf Bardal
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post