Stabsdirektør i Nasjonalbiblioteket

Vi har registret at Nasjonalbibliotekets utlysning av stillingen som ”Stabsdirektør med ansvar for bibliotekutvikling i Nasjonalbiblioteket” blir debattert på biblioteknorge-lista, og ser det er behov for å rydde opp i en misforståelse.
Det har ikke vært en lukket prosess. Utlysningen er gått offentlig ut, og har vært utlyst i flere aviser (blant annet Aftenposten) og på Nasjonalbibliotekets sider på vanlig vis. Søknadsfristen gikk ut 21. oktober og prosessen med tilsetting har så vidt begynt. Søkerlista er offentlig. Det er fem søkere. Ingen er lovet stillingen i forkant.

 

Bokmerk permalenken.

5 kommentarer til Stabsdirektør i Nasjonalbiblioteket

 1. Tord Høivik sier:

  På biblioteknorge løper en diskusjon om valg av debattfora.

  Jeg støtter de som ønsker et mer aktivt NB på biblioteknorge – også i denne saken. Da vil NB vise større åpenhet vis-a-vis folkebibliotekene. Samtidig oppfordrer jeg gode kolleger til å følge opp invitasjonen fra Vigdis Moe Skarstein til å delta på NBs blogg. Da tar vi et interessant innspill på alvor.

  Jeg tolker dagens digitale situasjon slik: Nettet gjør det mulig for alle å kommunisere gjennom mange ulike kanaler: epostlister, blogger, Twitter, kommentarfelt, Facebook, ….
  Dagens institusjoner er vant til å kommunisere på papir. Digital kommunikasjon er noe som kommer i tillegg.
  Derfor blir bruken av nye medier ofte litt klosset.

  Staten støtter bruk av sosiale medier. Stoltenberg twitrer. Mange ambassader blogger (slik de har fått beskjed om – eller blitt oppmuntret til) De fleste statlige organer synes dette er vanskelig. Men det vil gå seg til etter hvert.

  Biblioteknorge fungerer

  Bibliotekmiljøet er heldig. De fleste fora trenger ordstyrere. Vi har en meget godt etablert epostliste som fungerer bra uten redaktør/moderering. NBF bruker listen aktivt. NB bruker den av og til – men ikke særlig aktivt.

  Det norske bibliotekmiljøet var tidlig ute og ligger fortsatt svært langt framme når det gjelder blogging. Mye er “hverdagsblogging” om stort og smått, men det foregår også en viss fagdebatt. Fagmiljøets ledere har vært seine med å ta blogger i bruk. Det tar tid å finne en stil, en form og et språk som fungerer.

  Nytt ansvar

  NB har nå fatt et hovedansvar for norsk bibliotekutvikling. Det skaper en ny politisk og strategisk situasjon. Både folke- og fagbibliotekene kommer tettere innpå NB.

  Nasjonalbibliotekaren har startet en blogg (der flere enn hun selv skriver). Det synes jeg var faglig fornuftig og politisk hensiktsmessig. Bloggen har nok ikke funnet sin språklige form ennå. Den mangler det (passe) uformelle og personlige preget vi har vent oss til. Offisiell blogging har ingen hensikt.

  Vigdis Moe Skarstein ønsker seg mer debatt på denne bloggen. Det støtter jeg (i prinsipp og praksis). Jeg synes samtidig både Vigdis og NBs mange dyktige ansatte burde delta mer på postlista.

  Participare necesse est

  Tidligere ville jeg formulert dette som et ønske om at NB blir mer synlig i den løpende og mer uformelle fagdebatten, der mye av “viljes- og meningsdannelsen” – forut for de formelle beslutningsprosesser – foregår (Habermas).Etter at NB har erstattet ABM, er deltakelse mer av en nødvendighet. Biblioteknorge er “bibliotekenes dagsavis” – vår egen Trangvikspost med stort og smått av søtt og surt.

  ABM-utvikling realiserte ikke departementets (uklare) visjoner – og ble nedlagt i en ganske klossete operasjon. Ingen har, så vidt jeg kan se, sagt hva de har lært av dette eksperimentet. Nå har Nasjonalbiblioteket akslet utviklingsoppgaven. Da bør biblioteket stå tydeligere fram, og delta mer aktivt, i våre viktigste fora. Det følger med jobben.

  ***

  En litt lengre versjon, med lenker.

 2. Ingjerd Skrede sier:

  Det vil være en avveining i det enkelte tilfelle om det skal legges ut et svar på en epost på Biblioteknorge-lista, eller om saken vurderes slik at den bør gjøres tilgjengelig for flere enn medlemmene av en epostliste.
  Biblioteknorge er i all hovedsak en e-postliste for folk som tilhører biblioteksektoren eller har annen tilknytning direkte til den.
  Som en nasjonal institusjon mener vi det er viktig å nå ut til et så bredt publikum som mulig – også når det gjelder spørsmål som isolert sett bare dreier seg om biblioteksektoren.
  Biblioteknorge-lista er i første rekke en diskusjonskanal for mennesker som arbeider i bibliotekene; vi ønsker å informere også utover dette området.
  Vår informasjon skal også synliggjøres overfor oppdragsgiver, samarbeidspartnere og for et generelt publikum.
  Biblioteknorge-lista har svært mange poster hver dag. Vi ser en fare for at informasjon/kommunikasjon i denne kanalen lett kan drukne i mengden.
  NBbloggen ble opprettet blant annet fordi en slik informasjonskanal ble etterlyst. Nye blogger kan ta tid å etablere, men vi forsetter arbeidet med å gjøre den kjent.
  NBblogg er en av mange blogger hos Nasjonalbiblioteket.
  Sammen med nb.no, Facebook, Twitter og nyhetsbrev er de noen av kanalene vi bruker for å informere brukere, samarbeidspartnere og andre interesserte om Nasjonalbibliotekets arbeid .

  • Tord Høivik sier:

   Kommunikasjonsrådgiver Kjell Brataas i Nærings- og Handelsdepartementet har formulert en serie gode råd til offentlige etater om bruk av sosiale medier.

   Det er, som Ola Eiksund sier, en fordel å være aktiv på flere ulike kanaler samtidig: egne nettsider, blogg, Twitter, YouTube, SlideShare, flickr og epostlistene. Min personlige erfaring på nettet de siste ti årene støtter opp om dette.

   NB har fått en posisjon med mye makt og mye ansvar i det norske bibliotekfeltet. Det stiller samtidig nye krav til kommunikasjonsformene. Aktiv deltakelse på biblioteknorge-lista vil fortelle miljøet at NB er lett å kontakte og lett å snakke med.

   Poenget er ikke primært å informere – vi oversvømmes av informasjon. Poenget er å føre fornuftige (dvs. resonnerende) samtaler om spørsmål som er viktige for bibliotekmiljøet.

   Jeg registrerer at NB-bloggen ble opprettet fordi noen utenfor NB ba om det. Det er ikke det beste utgangspunktet. Blogging bør komme fra hjertet – eller i hvert fall skyldes en indre overbevisning om at dette er viktig i dagens Norge. Blogging krever utholdenhet – for det kommer ikke mange kommentarer selv om man skriver så mye og så godt man bare orker.

   Debatt får man stort sett bare når man egger til motsigelse – ikke når man følger den trygge og brede landevei. Å skrive på nettet er å danse med med leserne – enten de nå er ulver eller lam.

   Men det er likevel bra å ha begynt, slik at Ola og Plinius både kan svare og bli synlige i NBs eget forum.
   Bloggen er et skritt i retning av den frimodige offentlige debatt som alle bibliotek understøtter.

 3. Ola Eiksund sier:

  Ingjerd Skrede synes ikke å ta poenget til Plinius: ja takk, begge deler. Det burde ikke være et enten eller når en stilling som stabsdirektør lyses ut – selvsagt skal NB nå ut bredere enn bare biblioteksektoren med en slik utlysning, men hvorfor ble den ikke OGSÅ sendt ut på biblioteknorge. Det var spørsmålet, mens svaret (for meg)oppleves som en forsvarstale.
  Vel – nå er dette historie, men jeg håper at diskusjonen om hvor NB er synlig deltagende fortsetter og at NB tar dette videre i sine interne diskusjoner og vurderinger

 4. Tilbaketråkk: P 172/11 « Plinius

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>