Pressehistorie ut til folkebibliotekene

Vi har blitt gjort kjent med at Mediebedriftenes landsforening vil sørge for at alle landets folkebibliotek får et sett av bokverket : Norsk presses historie  i 4 bind.

I forbindelse med dette ønsker mediebedriftene et samarbeid om arrangementer m.v. om aviser og pressehistorie. For bibliotek som ønsker å presentere pressehistorie har Nasjonalbiblioteket ulike tjenester som kan brukes av bibliotekene

Spesielt vil vi nevne avistjenesten som består av digitaliserte aviser som kan vises fram i alle norske bibliotek, det er:

∗ A-magasinet
∗ Adresseavisen
∗ Aftenposten
∗ Asker og Bærum Budstikke
∗ Inderøyingen
∗ Jærbladet
∗ Stavanger Aftenblad
∗ Steinkjeravisa
∗ Trønder-Avisa
∗ Verran Namdalseid

Nasjonalbiblioteket jobber med å få på plass avtaler med flere aviser, slik at denne listen vil bli utvidet etter hvert. Tjenesten er en gratistjeneste, og bibliotek som ønsker å få tilgang til avistjenesten kan ta kontakt med Nasjonalbiblioteket på epost.  avistjenesten@nb.no

2 kommentarer

Tilgang til data fra Nasjonalbiblioteket

På lik linje med annen offentlig virksomhet er det Nasjonalbibliotekets politikk å gjøre  rådata vi produserer tilgjengelig. Biblioteksøk og Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek er tilgjengelig via tjenestegrensesnitt basert på OpenSearch.
På adressene nedenfor vil dere finne informasjon om hvordan tjenesten kan brukes.

http://www.nb.no/services/search/v2/ (NBs digitale bibliotek) http://www.nb.no/services/bibsok/search/v2/ (Biblioteksøk)

 

   

  10 kommentarer

  E-bøker til bibliotek

  Diskusjonen rundt e-boka og bibliotekene ble igjen aktualisert da forleggere og forfattere lanserte den norske ”bokspotify” 19. mars.

  Nasjonalbiblioteket har utredet status for bibliotek og e-bøker: Statusnotat e-bøker februar 2012
  Vi er fortsatt på et stadium hvor vi høster erfaringer fra tidligere og pågående forsøk. Vi håper at dette statusnotatet kan være utgangspunktet til diskusjon og debatt rundt temaet.

  Les Dagbladets oppslag om bokspotify her.
  Debatten mellom NBF og forlagene på NRK finner du her:
  Den nye rapporten fra forleggerforeningen (19. mars) Digitale veier til leserne
  Rapport
  fra Danmark om danskenes digitale bibliotek

  2 kommentarer

  Bibliotekstatistikken

  Nasjonalbiblioteket har som en av sine oppgaver å samle inn og publisere bibliotekstatistikk, fra Nasjonalbibliotekets side er det et mål at vi skal kunne presentere aktuell og kvalitetssikret statistikk fra bibliotekene. Statistikkrapporteringen medfører et relativt stort arbeid for det enkelte bibliotek, det er derfor forståelig at Nasjonalbibliotekets statistikkinnsamling vekker debatt. Nasjonalbiblioteket ønsker en slik debatt velkommen og vil også selv etterhvert komme med forslag til endringer i statistikken slik at den blir enklere å arbeide med for bibliotekene og mer anvendelig i  bibliotekenes utviklingsarbeid.

  Les om årets statistikkinnsamling på våre nettsider: http://www.nb.no/bibliotekstatistikk

  14 kommentarer

  Evaluering av Biblioteksvar

  Nasjonalbiblioteket mottatt evalueringsrapporten om Biblioteksvar utarbeidet av Deichmanske bibliotek. Etter vårt syn er det ingen tvil om at driften av Biblioteksvar har gitt mange erfaringer når det gjelder en slik tjeneste.  Rapportens konklusjon er likevel at tjenesten har kommet til veis ende både teknisk og organisatorisk. Det blir også slått fast at bruken ikke er på et slikt nivå en kunne forvente.  Rapportens forslag om at tjenesten videreføres ved at det investeres i ny teknisk løsning og en ny og dyrere organisering, vil derfor etter vår mening være svært kostbar i forhold til resultatene. Nasjonalbiblioteket vil med bakgrunn i beskrivelser kommer fram i rapporten og en økonomisk vurdering derfor ikke gå videre med tjenesten Biblioteksvar i sin nåværende form.

  Evaluering av Biblioteksvar

  8 kommentarer

  Åpning av Egner-året!

  Nasjonalbiblioteket koordinerer feiringen av Thorbjørn Egner i 2012. Dette året er det 100 år siden han ble født, og Egner 2012 åpnes med pressekonferanse i dag 31. januar. Feiringen er et samarbeid mellom Dyreparken i Kristiansand, Cappelen Damm, Riksteatret, Egmont/Grappa, Norsk barnebokinstitutt, Nationaltheatret og NRK. I løpet av 2012 vil de respektive institusjoner markere jubileumsåret med alt fra teateroppsetninger, bokutgivelser og plateinnspillinger til ulike utstillinger. Nasjonalbiblioteket har utviklet en Egner-logo og laget nettsider som blant annet inneholder en arrangementskalender hvor vi oppfordrer alle som feirer Egner til å melde inn sine bidrag. Det vil også lages en plakatutstilling som tilbys alle bibliotek.
  I 2012 markeres også Asbjørnsen og at det er 200 år siden Asbjørnsen ble født. Nasjonalbiblioteket vil i denne anledning lage en mini-utstilling og i tillegg en plakatutstilling som tilbys bibliotek og andre utstillingssteder. Her samarbeider Nasjonalbiblioteket med Folkemuseet og Nasjonalmuseet som i tillegg til en vandreutstilling har utviklet et undervisningopplegg.
  Nasjonalbiblioteket har et løpende ansvar for å sørge for markeringer av forfatterjubileer. Det skjer alltid i samarbeid med andre som har ansvar og interesse for området. Noen ganger er det gitt offisielt oppdrag ut over det løpende ansvaret om koordinering av en offisiell nasjonal feiring. Dette gjaldt for eksempel for Wergeland, Hamsun og Bjørnson. Men også uten en slik ”offisiell” status skjer mye i vår regi og i samarbeid med andre i hele landet. Egner og Asbjørnsen er gode eksempel på det.

  1 kommentar

  Fjernlån

  Nasjonalbiblioteket følger med stor interesse den debatten som nå pågår om fjernlån. Vi vil i tiden framover ha samtaler om dette med ulike bibliotek med tanke på hva Nasjonalbiblioteket kan bidra med for å bedre tilgangen til bibliotekenes materiale.

  5 kommentarer

  13,7 millioner delt ut til bibliotekutvikling

  Nasjonalbiblioteket har nå tildelt utviklingsmidler til bibliotekene for 2012.

  13.7 millioner kr er delt ut til 58 prosjekter. Det var gledelig mange gode søknader.

  Vi tror at de prosjektene som nå settes i gang vil gi verdifulle erfaringer på flere av de områdene vi er opptatt av å utvikle på bibliotekområdet, både i bibliotek og i samarbeid med andre.

  Det gjelder innsatsområder som samarbeid og partnerskap, ny formidling og leseløft og utvikling av digitale tjenester.

  Utvikling av bibliotekrommet bl.a. sett i forhold til utfordringen i hva det innebærer å være litteraturhus har flere spennende prosjekter.

  I samråd med rådgivende utvalg vil Nasjonalbiblioteket tidlig i 2012 også ta initiativ til samarbeidsprosjekt knyttet til e-boka, nasjonal litteraturformidling og videreutvikling av biblioteksøk.

  Tildelingen og oversikt over prosjektene er lagt ut på nb.no. Tildelingsbrevene sendes ut umiddelbart på nyåret.

  Jeg ønsker alle en riktig god jul!

  Vigdis

  1 kommentar

  Positive tall for bokhylla.no

  Norges største digitale bokhylle, bokhylla.no, er i bruk og den er populær.

  48 tusen titler er tilgjengelig.  Antall nye bøker i bokhylla har naturlig nok flatet ut. Nasjonalbiblioteket er ferdig med digitaliseringen av de bøkene som inngår i avtalen med kopinor. Besøkene derimot er stigende. 75 % av alle verk i bokhylla er besøkt siden oppstarten i 2009. I november 2011 hadde bokhylla ca. 52 000 besøk. Rundt halvparten av disse var unike norske IP-adresser.  Antall boksidehenvisninger pr besøk lå på 44 i 2011.

   

  Det twitres om positive leseropplevelser og vi vet fra tilbakemeldinger at spesielt skoleverket og studenter er hyppige brukere. Mange henvisninger går via Bibsys og andre biblioteksystemer. Alle kan lenke til bokhylla. Vi oppfordrer til å lenke. Dette er service rundt boka fra bibliotekene til brukerne og en viktig brikke i bibliotekenes ferd mot det digitale bibliotek.

   

   

  8 kommentarer

  Restriksjoner på utlån

  Nasjonalbiblioteket  er nylig blitt kjent med at enkelte folkebibliotek har restriksjoner på utlån til personer uten fast bopel. Det er kommunenes ansvar å fastsette reglement, men Nasjonalbiblioteket ser på dette som en betenkelig praksis og vil ta kontakt med de bibliotek det gjelder for å få en redegjørelse.

  1 kommentar