Norsk litteratur fra hele det 20. århundre på nett

Nasjonalbiblioteket og Kopinor inngikk 28. august en avtale som gir Nasjonalbiblioteket rett til å legge ut alle norske publiserte bøker til og med år 2000 på nett. Allerede fra månedskiftet september/oktober kan det søkes i 100.000 titler.  Deretter vil det legges ut nye bøker fortløpende etter hvert som Nasjonalbiblioteket digitaliserer.
I 2017 regner vi med at 250.000 norske titler vil være tilgjengelig på nett.

Dette representerer hovedtyngden av norsk publisert litteratur.

Vi kjenner ikke til noen liknende tjeneste i verden.
Denne tjenesten blir viktig for alle norske bibliotek som gjennom den får mulighet til å markedsføre de delene av norsk litteratur som ikke alltid har fått så stor oppmerksomhet.
Dette er en viktig del av bibliotekenes rolle.

Les mer

Bokmerk permalenken.

16 kommentarer til Norsk litteratur fra hele det 20. århundre på nett

 1. Michael sier:

  Jeg skrev et innlegg om dette på

  http://teknologinyheter.com/2012/08/29/den-norske-boksensasjonen/

  Jeg mener dere burde utvikle søkemuligehetene slik at det blir like søkbart som google books, samt lære litt om søk fra booklamp.org, et pilot prosjekt fra university of idaho.

 2. Vigdis Moe Skarstein sier:

  Takk for hyggelig tilbakemelding og tips.
  De som jobber med dette hos oss ser på det du har skrevet, og vil kommentere det.

 3. Magnus Enger sier:

  Gratulerer! Mye materiale som faller inn under denne utvidede avtalen er vel allerede skannet og “tilgjengelig på NBs lesesal”. Forhåpentligvis er det relativt enkelt å åpne dette for utvidet tilgang. Er det satt noen dato for når dette vil bli åpnet opp?

 4. Torbjørn Igelkjøn sier:

  Slik eg forstår dette omfattar avtalen alle bøker der dei som sit på rettane er medlemmer av Kopinor. Om eg forstår dette rett vil så og seie alle norske bøker vere omfatta av avtalen. I så fall vil dette verte eit fantastisk tilbod, og eg håpar Nasjonalbiblioteket har utstyr som vil takle den store trafikken som heilt sikkert vil komme.

  Lurer på om denne avtalen også vil omfatte gamle aviser.

  • Svein Arne Solbakk sier:

   Vi har gjort en kraftig oppgradering av systemene som skal takle økningen i trafikken som vi også håper vil komme. Vi ser imidlertid ikke bort fra at selve lanseringstidspunktet vil gi en “hundreårsbølge” av interesserte brukere som kan gi redusert ytelse i en periode.

   Bokhyllaavtalen omfatter ikke aviser.

 5. Hei, er det noen sjanse for at vi får noe som ligner på Google Books N-gram for Bokhylla? Jeg spekulerer stadig om dette på min blogg (Teknologinyheter.com). Takk for at dere stakk innom forresten:) Finnes det noen planer for å utbedre søkemulighetene på NB?

  Når det gjelder avisene som Torbjørn I. spurte om, så er jo de allerede på nett hos Vg og Aftenposten mot betaling. De gir vel ikke fra seg denne melkekua gratis? Så finnes det jo Atekst , men de tar jo en blodpris for søk.

  • Svein Arne Solbakk sier:

   Vi har ingen umiddelbare planer om å tilby N-grams for bokhylla. Dette er imidlertid noe vi vil vurdere som en del av vårt arbeid med Språkbanken.

   En relativt omfattende oppussing av dagens digitale NB er på gang. I den oppussede versjonen vil vi tilby flere varianter av mer avanserte søk for ulike materialtyper. Den oppussede versjonen vil bli tilgjengelig samtidig som vi utvider Bokhylla til 100 000 bøker.

   Selv om aviser ikke omfattes av bokhyllaavtalen så er en god del aviser nå tilgjengelige digitalt fra Nasjonalbiblioteket i norske bibliotek. Dette er oppnådd gjennom at Nasjonalbiblioteket har inngått avtaler med de enkelte avisene direkte. Per i dag er ca 40% av avisene som er digitalisert eller digitalt avlevert tilgjengelige i de norske bibliotekene som har bedt om slik tilgang. Noen aviser som har falt i det fri er også tilgjengelige for alle. Se http://www.nb.no/aviser.

   • Torbjørn Igelkjøn sier:

    Eg har no testa det nye søket litt. I det gamle søket fekk ein opp ei treffliste som for kvar bok viste litt av teksten rundt det ordet ein søkte på. På denne måten kunne ein sjå kva samanheng ordet stod i, og dermed avgjere om boka var relevant i forhold til det ein var ute etter. I den nye trefflista får ein berre opp bøkene, og ein får ikkje vite noko meir om innhaldet. Dette ser ein også når det gjeld dei bøkene som er digitalt tilgjengelege, ved at ein ikkje kan søkje seg fram til rett side, og ein må dermed evt. bla seg gjennom heile boka for å finne det ein eigentleg var på jakt etter. Etter mi meining er det nye søket på mange måtar ubrukeleg, sidan det var dette med å få vite samanhengen som var så fint med det gamle. Håpar at dette vert implementert også i nytt søk, evt. at det gamle søket kan leve side om side med det nye.

    • Ingjerd Skrede sier:

     Hei, og takk for henvendelsen.
     Dersom du går inn i søket og legger musepekeren i treffruta får du en rød pil til høyre i søkevinduet. Klikker du på denne får du noe metadata og eksempler på i hvilken sammenheng ordet står.
     Har du andre spørsmål i forbindelse med søket kontakt oss gjerne igjen.

     • Torbjørn Igelkjøn sier:

      Eg ser inga pil til høgre, sjølv om eg held musepeikaren over treffet. Derimot ser eg ein varseltrekant nede til venstre som fortel at det er ein feil på sida. Eg brukar IE8 under Windows XP (nett-PC).

      Eg har elles funne ut at Flash-versjonen av digitalt tilgjengelege bøker faktisk støttar søk i boka. I Html-versjonen får eg ikkje dette til.

      Eg tykte den gamle trefflista var mykje betre enn den nye, ved at ein fekk opp ei treffliste som liknar på den ein får ved søk på Google, og ein såg raskt kva for bøker som var relevante, og kva for nokre som var heilt “på jordet”. Å måtte klikke seg inn på ei pil for kvart treff er ei dårleg løysing, sjølv om det hadde fungert.

     • Torbjørn Igelkjøn sier:

      No ser eg faktisk pila til høgre, men det skjer ikkje noko når eg klikkar på den.

 6. Nora sier:

  Holder man musepekeren over den røde pilen, kommer metadata opp, men såvidt jeg kan ikke det som etterspørres, nemlig sammenhengen ordet står i i boka. Mulig det er noe med oppløsningen med min skjerm?
  Men ordet kan jo søkes i etter man har klikket seg inn i boka – hvis den er tilgjengelig for deg da.
  Men Igelkjøn har rett i at noe er mistet i og med at man ikke ser ordet i sin sammengeng i trefflisten.

  • Stig Bang sier:

   Takk for tilbakemeldinger! De nye nettsidene skal ikke være statiske, så dette er innspill vi vil ta med oss. Dersom forhåndsvisninga ikke kommer opp ved å holde muspeikeren over pilene, må vi se om dette er noe vi kan forbedre. Hos meg fungerer det bra, også på laptop med ganske liten skjerm.
   En ting som vi fikk mange sinte reaksjoner på i den gamle løsninga, var måten vi viste treff på, med søkeordet utheva i kontekst under sjølve treffet, altså det som nå blir etterspurt her. Det brukerne irriterte seg over, var at det i denne OCR-teksten kom merkelige tegn og bokstaver fordi OCR-programmet hadde feiltolka tegn i bildet, for eksempel:
   …vind fra= -|~ 1 31 fr»- Foto J, Fortøyning Havnen utsatt for vind…ECU 120: Tjøme Radio Q>» Foto & =Fortøyning Andholmene…IvApOtek: 69 3165 40 [ Q^- Foto~ & =Fortøyning Havnen utsatt for vind fra= -|- 1….
   Ord som “ubrukelig” og “skjemmende” ble brukt. I de nye trefflistene valgte vi derfor å vise søkeordet i tre snippets, altså utsnitt av boksida, utheva med gult i de tre første sidene der det forekommer treff i boka. Dette får man fram ved å legge muspeikeren over pilene. altså egentlig det samme som ble vist i den gamle løsninga, uten merkelige tegn fra OCR-tolkninga.
   På samme måte som feks google bokks gjør det her: http://goo.gl/QGHzk

   • Torbjørn Igelkjøn sier:

    Dette var oppklarande. Eg tykte at den gamle trefflista var nokonlunde grei. Her har kanskje Nasjonalbiblioteket ei pedagogisk oppgåve med å forklare at det er slik det vert når maskiner skal “lese”, og at ein elles hadde måtta tilsett svært mange menneske for å skrive av alt ord for ord. Ei anna side ved saka som har meir å seie enn “skjemmande” teiknrekkjer er at det er mykje som gøymer seg i gamle bøker eller aviser med dårleg trykk og/eller eldre skrifter, og då særleg gotisk skrift som dermed rett og slett ikkje er søkbart. Når ein er klar over dette skjønar ein også kva som kan vere grunnen til at ein ikkje finn det ein er ute etter, og at det då også ofte kan hjelpe å vere kreativ når ein søkjer i gamle dokument.

    Eg får ikkje opp førehandsvisninga, og eg har som nemnt ovanfor også andre problem med dei nye sidene til Nasjonalbiblioteket. Det er vel kanskje slik at eg rett og slett bør skaffe meg ein ny og kraftigare PC.

    I mellomtida håpar eg at den gamle søkemotoren (eg veit at den er der) kan leve ei stund til, side om side med den nye.

   • Torbjørn Igelkjøn sier:

    Elles lurer eg på kvar det vart av statistikken over kva for aviser som er digitaliserte.

 7. Mariane sier:

  jeg finner dette ny opplegget utrolig lite brukervennlig i forhold til bøker – dette er en tilbakegang i forhold til forrige versjon som ikke var stort tess den heller…- problematisk å bla, vanskelig å søke internt i teksten etc. er det ikke mer hensiktsmessig å legge dette nærmere opp til tjenester de fleste “kan” formatet til fra før som f.x. kindle? sørgelig å bruke en ren formue på et produkt som så ikke benytter på grunn av lite gjennomtenkt design – det er jo sluttbruker man må ha i mente her og der er forutsetningene ulike…

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>