Minimumsareal for bibliotek

Etter ein diskusjon på biblioteknorge-lista sist fredag har vi fått førespurnad om å utarbeide nye retningsliner for bibliotekareale, og oppmoding om å publisere dei gamle retningslinene for fag- og forskingsbibliotek som var på høyring i 1999.Når det gjeld normer for biblioteklokale for folkebibliotek forsvann  dei  omtala  minimumsstandardane  allereie då vi fekk Lov om folkebibliotek i 1985. Utkast til nye retningsliner frå Riksbibliotektjenesten (RBT) kom på høyring i 1999. RBT tok en aktiv beslutning om ikkje å fylgje opp saka. Grunngjevinga var at ulike bibliotek har ulike behov. ABM-utvikling valde å fylgje den same lina.

Vi ser ingen grunn til å gjere om desse beslutningane.

Men Nasjonalbiblioteket (tidlegare ABM-utvikling) har vore representerte i det internasjonale ISO-arbeidet om utvikling av standardar for biblioteklokale. Desse standardane vert ferdige nå i 2011, og vi trur at dei kan bli til god hjelp for biblioteka.

Bokmerk permalenken.

5 kommentarer til Minimumsareal for bibliotek

 1. Tord Høivik sier:

  Jeg kunne godt tenke meg å få vite mer om arbeidet i denne ISO-komiteen.

  Det enkleste ville være om de faglige dokumentene fra arbeidet (bortsett fra de som måtte være fortrolige) ble publisert på nettet – og at lenker til disse ble samlet på et greit sted.

  Produktet kommer når det kommer, men det er alltid mye å lære av slike prosesser (“lovens forarbeider” …) underveis.

  • Det er etterlyst informasjon frå arbeidet i ISO-komiteen for biblioteklokaler, og ynskje om å få faglege dokument frå arbeidet publisert på nettet på oversiktleg vis. Det er etablerte rutinar og retningsliner som er felles for arbeid som går føre seg i alle ISO sine arbeidsgrupper. Diskusjonane går føre seg i meir lukka fora. Dokumenter (draft for ein standard eller teknisk rapport) frå ISO-arbeidet skal ikkje spreiast vidare ut i offentleigheita før dei vert sende på høyring av dei nasjonale standardiseringsorganet (Standard Norge) og er då opne for høyring.

   Men alle som er med i ISO sine arbeidsgrupper har høve til å skriva oppsummeringar om innhaldet i møtene, og å diskutere med utvalde personar i forkant av møtene.

   Nasjonalbiblioteket vil gjerne informere meir om ISO og det arbeidet vi er med i her. Dette vil vi kome attende til.

   • Tord Høivik sier:

    Hei:

    Det høres lovende ut at de som deltar i ISOs arbeidsgrupper “har høve til å skriva oppsummeringar om innhaldet i møtene”. Siden mye av det bibliotekfaglige arbeidet i ISO (nå) går gjennom NB, ville det være nyttig om slike oppsummeringer i størst mulig grad ble gjort tilgjengelig for fagmiljøet.

    Det ville være fint å få mer opplysninger om disse dokumentene.

   • Tord Høivik sier:

    Hei:

    Jeg ser fortsatt fram til å høre mer om Nasjonalbibliotekets arbeid i ISO, bl.a. med tanke på mitt eget arbeid som sekretær for IFLAs Statistics and Evaluation Section siden august 2011.

    Mvh

    Tord Høivik

 2. Svein Arne Tinnesand sier:

  Så vidt jeg har bragt på bane er komiteen gjort sin del av arbeidet og deres rapport skal gjennom ISO-systemet, før den legges ut på ISO sitt nettsted. Vi vil gjøre den tilgjengelig så snart den endelige utgaven foreligger.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>