Lurer du på noe?

Eller vil du dele meninger med oss?
Nasjonalbiblioteket bruker flere ulike kanaler og arenaer for å informere om sin virksomhet. Denne bloggen vil gi mulighet til dialog direkte med oss. Her vil du finne opplysninger om prosjekter, nyheter fra biblioteket og informasjon om planer og arbeid. Spesielt gjelder det utviklingen av en nasjonal bibliotekpolitikk.  Vi inviterer med dette til en dialog med alle som er opptatt av bibliotekutvikling.

I dag har Nasjonalbiblioteket sendt ut tildelingsbrev til de som har fått tildelt samarbeids- og utviklingsmidler for 2011.

Det kom inn mange spennende søknader. Noen av dem, for eksempel når det gjelder utvikling av lokale og regionale samarbeid og modeller for bibliotek, hadde mye til felles, og der har vi koordinert noen av de ansvarlige. Nå er vi spente på om vi kan få noen ulike erfaringer fra disse prosjektene som også andre kan dra nytte av i neste omgang.

Vi har også fått tøyd midlene langt i sammenhenger der noe av innsatsen kunne knyttes opp mot utviklingsarbeid som gjøres i Nasjonalbiblioteket. Dette gjelder spesielt prosjekter knyttet til digital utvikling. Dette er en av årsakene til at vi har kunnet tildele midler til hele 40 av 74 søknader.

Jeg er også glad for at vi har fått en god geografisk spredning på tildelingen av prosjekter.

Vi utelukker ikke at det kan bli flere tildelinger til prosjekter i løpet av året knyttet opp mot lesestimulering. Dette vet vi mer om når tilsagnsbrevet fra departementet foreligger.

Nå er vi opptatt av å finne forutsigbare kriterier for tildeling av midler. I den sammenhengen rådfører vi oss med representanter fra både folke- og fylkesbibliotek og universitets- og høgskolebibliotekene.

Vi vil også opprette rådgivende utvalg både for bibliotekutviklingen og for tildeling av midler. Dette kommer jeg tilbake til.

Vigdis Moe Skarstein

Bokmerk permalenken.

19 kommentarer til Lurer du på noe?

 1. LineNA sier:

  Hei,

  Jeg lurer på om det kom mange søknader fra fagbibliotekene, det var jo ikke mange fagbibliotek på lista over tildelte prosjektmidler.

  Hilsen Line, UBO – Realfagsbiblioteket

 2. Ola Eiksund sier:

  Godt tiltak med en blogg!! Det gir en kanal for noe undring som gjerne vil ut: hvor er folkebibliotekene i organisasjonskartet til NB? Jeg finner “bibliotek” som en “avdeling” under overskriften Formidling. Er det det jeg har leita etter? Og jeg håper NB så snart som mulig publiserer noe som viser hva de har tenkt ift rollen som utviklingsmotor også for folkebibliotekene – så langt har det vært noe tyst om dette.

  Mvh Ola Eiksund, biblioteksjef Arendal bibliotek

 3. NB har jo publisert sitt nye mandat på nb.no. Det er vel det viktigste utgangspunktet i forhold til hvordan vi vil være ”motor” . En annen motor er jo nettopp hvilke prosjekter vi støtter hvor de siste tildelingene nettopp er offentliggjort. Et annet eksempel er den jobben vi gjør med nasjonale tjenester, for eksempel utviklingen av biblioteksøk. Nasjonalbibliotekets rolle i denne sammenhengen vil finnes mange steder og være under løpende utvikling.
  Når det gjelder organisasjonskartet gjelder jo det NB som institusjon. Folkebibliotekene er ikke underlagt NB og må nok stå på kommunenes organisasjonskart.
  Vi jobber med å få ut mer informasjon om vårt oppdrag innenfor biblioteksutvikling på vårt nettsted, så der kommer det mer etterhvert.

 4. Kristin Røijen sier:

  Flott med blogg! – Vi i Norsk fagbibliotekforening kommer til å følge med her, tenker jeg!

  På HIO har vi en litt interessant sak. En foreleser ønsker at studentene skal følge et ressonnement fra Dag Østerberg, som kommer fram i NB Digitals bok “Makt og materiell og andre politiske innlegg” fra 1971. Siden det sto: “Tilgang på NBs lesesal”, forstår jeg også at det står “Ikke tilgang” når man treffer på en slik digital bok.

  Mitt spørsmål er: Hvordan kan denne rettighetsklareres løpende, etter behov? Kunne forfatteren fått en sum for at denne teksten nå skal brukes? Det ville være billigere og mer miljøvennlig enn å framskaffe faksimile, eller dele ut kopier, som forfatteren ikke får mye glede av. (Unntatt via KOPINOR, da, som får litt fra HIO etterpå. Der forfatteren kan søke midler for å skrive ny litteratur.)
  Her må det være mulig å tenke nytt – eller?

  • Tone Dahle sier:

   Ja, dette er et interessant spørsmål som vi også er opptatt av. Den avtalen vi har for å legge ut materiale, er en kollektiv avtale med Kopinor og inneholder ikke som sådan muligheten til å betale enkelte rettighethavere.
   Dersom det det her er spørsmål om dreier seg om deler av den gitte boka, kan dette muligens løses gjennom de avtalene universitetene har med Kopinor, eller gjennom Kopinors klareringstjeneste.
   Se informasjon hos Kopinor og ta evt. direkte kontakt med dem.
   http://www.kopinor.no/brukere/utdanning/universiteter-hogskoler

 5. Ola Eiksund sier:

  Jeg er klar over at NB ikke har ansvar for folkebibliotekene som sådan! Likefullt tror jeg det er en forventning i min del av sektoren at også folkebibliotekene inngår som del av “Bibliotek” i mandatet som NB la ut etter en prosess der også folkebibliotekene var en diskusjonspart. Satsingene som omtales speiler etter min mening i liten grad satsinger som folkebiblioteksektoren signaliserte inn i denne prosessen. Mandatet speiler kun de satsingene som allerede har ligget i NB strategier i lang tid – og siden før B’en ble overført til NB. Dette er nok også en melding av frustrasjon over en bibliotekmelding som i praksis har vist seg å være “keiserens nye klær” (eller en smultring om du vil) for folkebibliotekene. Mange folkebiblioteker sliter voldsomt nå – uten signal om nasjonale satsinger blir det vanskelig å nå fram i trange kommunane budsjetter.
  Ola Eiksund, Arendal bibliotek

 6. Tone Dahle sier:

  Det vi har lagt ut foreløpig om bibliotekspolitikk og revidert mandat etter 1. juli i fjor finner du her:
  http://www.nb.no/om-nb/presserom/strategi/strategi/politikkomraadene

 7. Ola Eiksund sier:

  Det er jo formidable oppgaver NB skal dekke – og det som angår mine kritiske bemerkninger er jo rimelig nytt: jeg skal gi dere den! Men NB har jo nå ansvar utforme og gjennomføre en nasjonale bibliotekspolitikk for alle bibliotektyper. I strategiene for “Politikk for bibliotekutvikling” står det blant annet at NB skal legge til rette for bruk av digitalt innhold og utvikling av nye digitale tjenester – i denne sammenheng er det helt klart for meg at folkebibliotekenes innspill til hva som bør være innholdet i slike tjenster IKKE har blitt hørt slik jeg leser NB’s konkretiseringer av det faktiske innholdet i “utvikling av nye digitale tjenester”. Et annet spennende spørsmål er om NB kan konkretisere hva som ligger i formuleringen om at NB vil “etablere hensiktsmessige fora” for å ivareta dialogen med bibliotek og bibliotekeiere.

  “Alt er politikk” – og NB og dets leder har vist seg særdeles dyktig i dette! Folkebiblioteksektoren har ikke vist samme dyktighet, og slik heller ikke fått klart å framføre argumenter og synspunkter like overbevisende i arbeidet med bibliotekmeldinga – nå står vi der med en melding som for vår del av sektoren oppleves som lite verdifull. Denne frustrasjonen tror jeg er utbrede i folkebibliotekene – og slik bør NB ta dette på alvor. Samtalene som var i forkant av NB’s arbeid med sitt nye mandat opplevde jeg som lite verdifulle – NB informerte i hovedsak om at strategiene allerede er klar og slik blir det! Noen av satsingene i NB oppleves for min del av sektoren som marginale i interesse – i alle fall i vekting: altså at disse prosjektene får en for stor del av de ressursene NB råder over. Det finnes ingen strategier som jeg kan se for digitale tjenester som ser framover – alt er retro. Spennende og interessant i seg selv, men for lite framtidsretta.
  Ola Eiksund, biblioteksjef Arendal bibliotek

 8. Ingeborg Rygh Hjorthen sier:

  Digitale aviser i bibliotek
  Hei,
  Lurer på om det er noe nytt ang digital tilgang i bibliotekene til Aftenposten, A-magasinet og Stavanger Aftenblad. Det er presentert flere ganger, med forskjellige lanseringstidspunkt. Dette vil være et veldig velkomment tilbud og vi venter spent:)
  Mvh
  Ingeborg Rygh Hjorthen,
  Bibliotekar NRK Biblioteket

 9. Nasjonalbiblioteket har tlibudt en første versjon av tjenesten til alle norske universitets- og høgskolebibliotek, samt via fylkesbibliotekene til bibliotek i de fire kommunene Oslo, Akershus, Nord-Trøndelag og Rogaland. Det er i dag i overkant av en million avissider i tjeneste fra avisene Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Trønder-Avisa, og dette øker daglig. Nasjonalbiblioteket har også inngått avtale med Asker og Bærum Budstikke, så den vil også komme inn i tjenesten etter hvert. Tjenesten vil bli åpnet for alle bibliotek når denne første prøveperioden er gjenomført.

  • Ingeborg Rygh Hjorthen sier:

   Takk for info!
   Vet dere noe mer om hvor lang prøveperioden som er planlagt? (= Lurer egentlig på når andre bibliotek får tilgangen). Kan du si litt om tilgangen? Blir det muligheter for nedlasting / utskrifter o.l. eller er det skjermtilgang? Ligger det noe informasjon/dokumentasjon ute?
   Mvh
   Ingeborg RH

   • Så fort Nasjonalbiblioteket har trukket erfaringer fra pilotdriften planlegger vi å åpne denne versjonen av tjenesten for alle bibliotek i Norge. Alle kan forvente å få en invitasjon til å bruke tjenesten i løpet av en måneds tid. I utgangspunktet er det skjermtilgang, mest på grunn av rettighetetsspørsmål, men vi skal se på etterhvert om vi kan utvide tilbudet for materiale som har falt i det fri. Det ligger ikke noe dikumentasjon ute nå, det kommer når vi åpner tjenesten for alle bibliotek.
    Mvh

 10. Tilbaketråkk: P 25/11 « Plinius

 11. svein erik martinsen sier:

  er dere tiljenglig på facebook

 12. svein erik martinsen sier:

  takker for svar

 13. Tilbaketråkk: P 73/12: Dialog forplikter « Plinius

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>