Hvordan kan vi utvikle bibliotekene?

1.oktober er fristen for å søke utviklings- og prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Alle norske fag- og folkebibliotek kan søke. Dersom det ikke blir store endringer på statsbudsjettet fra i fjor, vil det kunne bli tildelt omlag 20 millioner kroner til bibliotekutvikling i 2014.

I statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra kulturdepartementet heter det at disse midlene også kan brukes på drift av Nasjonalbiblioteket, eller på sentrale utviklingsprosjekt. Vårt ønske er at midlene skal komme bibliotekene til gode i form av utviklingsarbeid, lokalt og regionalt. Derfor har midlene uavkortet gått til bibliotekene i form av utviklingsmidler og kurs- og kompetansetiltak.

Ikke alle gode ideer oppfyller kriteriene for utviklingsstøtte. I tildelingskriteriene står det at midlene skal brukes på følgende innsatsområder:

  • Mangfold og inkludering
  • Den kulturelle nistepakka
  • Leseløftet 2010-2014
  • Nye formidlingsmetoder
  • Biblioteket som møteplass
  • Samarbeid og partnerskap
  • Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Innsatsområder er politisk bestemt, resultat av Nasjonalbibliotekets mandat eller i samråd med vårt rådgivende utvalg. De to første innsatsområdene er direkte resultat av Stortingsmelding 10 (2011 – 2012). Leseløftet finner vi i Stortingsmelding 23 (2008 – 2009), som i sommer ble fulgt opp av en egen leselyststrategi fra Kulturministeren. Gjennom innsatsmidlene bidrar altså bibliotekene til å realisere den statlige politikken på området som f.eks. kulturell integrering og lesing. Det viktigste med midlene som deles ut er likevel at de skal bidra til utviklingen av bibliotekene.

Prosjektmidlene blir godt mottatt, og det stilles mange spørsmål om bruken av disse blant ulike aktører i bibliotekmiljøet. Hva tjener utviklingen best? Midler til større bibliotek som kan være «lokomotiv» for andre, eller skal midlene brukes på ulike prosjekter uansett hvor stort eller lite bibliotek som søker? I veiledningen har vi forsøkt å balansere disse hensynene.

Vi ser fram til å motta søknader fra både større og mindre bibliotek i høstens søknadsrunde.

 

Bokmerk permalenken.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>