Gjennomgng av folkebibliotekstatistikk

Nasjonalbiblioteket har som en av sine oppgaver å samle inn og publisere bibliotekstatistikk for folkebibliotekene i Norge.  Målet er å presentere aktuell, relevant og kvalitetssikret statistikk.Folkebibliotekene har i de senere årene fått nye aktiviteter, oppgaver og tjenester. Det er derfor behov for en større gjennomgang og revidering av det eksisterende skjemaet for statistikkinnhenting fra folkebibliotekene. NB vil bidra til endringer i statistikken slik at den blir enklere å arbeide med for bibliotekene, mer anvendelig og relevant i bibliotekenes utviklingsarbeid og som kilde til kunnskap om norske bibliotek.Nasjonalbiblioteket har opprettet en arbeidsgruppe for å gå gjennom dagens folkebibliotekstatistikk og fremme forslag til endringer.

Arbeidsgruppen
Oppnevnt av fylkesbiblioteksjefkollegiet: Ágúst Magnússon (Hordaland fylkesbibliotek), Jannicke Røgler (Buskerud fylkesbibliotek), Øystein Stabell (Oppland fylkesbibliotek)
Oppnevnt av storbybibliotekene: Torill Høimyr (Deichmanske bibliotek)
Fra Statistisk sentralbyrå: Cato Hernes Jensen
Fra Nasjonalbiblioteket: Erlend Ra (leder), Torill Redse

Arne Gundersen fra NB er gruppens sekretær.

Tre områder skal vektlegges:
• rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
• rapportering av statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
• rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen må vurdere hvilke konsekvenser endringene vil få for innhenting av data for andre bibliotektyper på folkebibliotekområdet (mobile bibliotek, fylkesbibliotek, fengselsbibliotek, pasientbibliotek) og evt. endringer som vil bli nødvendig når det gjelder innhenting av skolebibliotekstatistikken. Arbeidsgruppen skal vurdere aktuelle publiseringsalternativer for folkebibliotekstatistikken. Arbeidsgruppen kan be om innspill/støtte fra relevante fagmiljøer ved behov.  Det har i flere år kommet ulike innspill på hvordan bibliotekstatistikken skal kunne forbedres bl.a. gjennom innspill fra Samstat disse innspillene vil selvsagt være en del av grunnlaget for arbeidsgruppens vurderinger.

Rapportering:
Arbeidsgruppen skal avslutte sitt arbeid innen 15. juni 2015. Dersom arbeidsgruppen finner det hensiktsmessig, kan delrapporter leveres underveis.
1. Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til revidert skjema for innhenting av folkebibliotekstatistikken og veiledning til denne med nødvendige definisjoner
2. Arbeidsgruppen skal legge fram forslag til hvordan Nasjonalbiblioteket best mulig kan publisere folkebibliotekstatistikken.

Innspill til arbeidsgruppen kan sendes på e-post til SBU@nb.no

Bokmerk permalenken.

3 kommentarer til Gjennomgng av folkebibliotekstatistikk

 1. Tord Høivik sier:

  Dette er et godt og viktig tiltak. Men det er også viktig å synliggjøre de faglige diskusjonene rundt statistikken. Nettet egner seg briljant for dette.

  Derfor har jeg blitt mer og mer skeptisk til en arbeidsform der komiteer ønsker å motta innspill pr. post og sender utkast til høring.

  Innspill og høringsuttalelser er innlegg i debatten – og bør normalt publiseres der alle som vil kan lese dem – der og da. Altså på nettet.

  Dette dreier seg både om offentlighet og om effektiv læring. Skal norske bibliotekarer styrke sin praktiske kompetanse i statistikk, må de i hvert fall ha mulighet til å følge med i de løpende debattene blant de som arbeider med disse spørsmålene.

  Arbeidsgruppen har heldigvis vedtatt å føre diskusjonene på nettet – se Samstatbloggen. Det skal selvsagt være mulig å sende e-post til arbeidsgruppen i tillegg. Men innspill bør som hovedregel deles med fagmiljøet.

  Det er også verdt å nevne at diskusjonene om bibliotekstatistikk i ISO foregår i stummende mørke. Vi mottar bare sluttresultatet (i form av ekstremt dyre hefter som de færreste bibliotekarer kjenner til) og har ingen sjanse til å lære av, enn si delta i, de faglige diskusjonene som tallrike eksperter (bl.a. fra NB) har ført i mange år. Det er et stort savn. IFLA har derimot åpne diskusjoner om, og open access til, sine standarder – som standard.

  Se også href=”http://samstat.wordpress.com/2014/07/22/st-1214-effektiv-bruk/”>Effektiv bruk

 2. Get an email account that can be used to register for
  on line coupons. In this way, till next time you are going shopping or a great possibility
  comes, you have adequate stock to utilize. Utilizing online codes for web cost savings is another smart way of shopping.: Be aware of free shipping
  offers – among the best elements of online Ebony Friday shopping (in addition to not having to cope with the chaos in shops)
  is getting your products delivered free-of-charge. If you should be done
  shopping and do not be eligible for free delivery, check how long away you are
  from achieving that quantity. Suggestion To start with, getting
  on the correct website can save you time and
  secondly, money.: Do not wager on a table that at least bet higher
  than five % of your spending plan. Simple and greatest
  on the web Blackjack Tip You should stay away from purchasing services and products at an internet shop from a shared or public computer system.

  You need to use a secure link while browsing the web shopping websites or while putting your order.
  The greatest danger of internet shopping is you might purchase items with bad characteristics.
  Associated with you are unable to touch the true
  item you buy on the web. A professional online shop often includes
  large customer care rates.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>