Fjernlån

Nasjonalbiblioteket følger med stor interesse den debatten som nå pågår om fjernlån. Vi vil i tiden framover ha samtaler om dette med ulike bibliotek med tanke på hva Nasjonalbiblioteket kan bidra med for å bedre tilgangen til bibliotekenes materiale.

Bokmerk permalenken.

5 kommentarer til Fjernlån

 1. Svein Arne Tinnesand sier:

  Svar på bekymringsmelding regional medieforsyning
  Nasjonalbiblioteket mottok før jul en bekymringsmelding fra fylkesbibliotekene om den om den regionale medieforsyningen. Denne ble drøftet med fylkesbiblioteksjefkollegiets ledelse i et møte den 3.2. Brevet fra fylkesbibliotekene er lagt ut på BibliotekNorgelista den 6.2.
  Nasjonalbiblioteket har gjennom depotbiblioteket et nasjonalt ansvar for medieforsyning. I fjor var det bort i mot 150 000 utlån fra depotbiblioteket, dette er en stor økning og viser at mange bibliotek benytter seg av denne låneveien. Nasjonalbiblioteket er beredt til å møte en ytterligere økning i etterspørselen. Stikkprøver viser at depotbiblioteket har svært korte ventelister og er svært gode på leveringstider.
  I bekymringsmeldingen fra fylkesbiblioteksjefkollegiet blir det stilt tre konkrete spørsmål til Nasjonalbiblioteket:
  - Har Nasjonalbiblioteket planer for å sikre at all type litteratur avleveres eller kjøpes inn? Altså den rollen som fylkesbibliotekene hadde tidligere.
  - Har Nasjonalbiblioteket planer for innkjøp, for å sikre at den totale mengden eksemplarer ikke går dramatisk ned?

  - Kan Nasjonalbiblioteket ta en rolle eller legge føringer for avtaler for folkebibliotekene, slik at den tradisjonelt gode tilgangen til faglitteratur kan videreføres?

  Det enkle svaret på alle tre spørsmålene er ja.
  Det er Nasjonalbibliotekets oppgave å sikre seg eksemplarer av alt som kommer ut i landet, dette gjør at vi tar inn langt mer enn det som finnes i fylkesbibliotekenes samlinger. Nasjonalbibliotekets mål er at samlingen skal være komplett. Så langt en har oversikt over så er den også komplett for perioden etter den nye pliktavleveringsloven av 1989. Skulle det bli oppdaget hull i samlingen er vi takknemlige for tips om dette for å kunne tette disse.
  Nasjonalbiblioteket vil øke antallet eksemplarer i depotbiblioteket om dette er nødvendig ut fra etterspørselen. Det foreligger pr i dag ingen ikke konkrete planer i forhold til dette, men Nasjonalbiblioteket følger fortløpende med for å sikre at tilbudet er tråd med behovet ute i bibliotekene.

  Nasjonalbiblioteket ser på det som en viktig oppgave å legge til rette for at befolkningen får tilgang til de ressursene som finnes i bibliotekene. Dette vil bli fulgt opp med behovskartlegging og kontakt med ulike aktører.

 2. Even H. Flood sier:

  Svaret er litt på siden når det gjelder det tredje punktet: ” Kan Nasjonalbiblioteket ta en rolle eller legge føringer for avtaler for folkebibliotekene, slik at den tradisjonelt gode tilgangen til faglitteratur kan videreføres?”

  Bekymringsmeldingen gikk på problemene fagbibliotekenes satsing på utelukkende elektronisk materiale skaper for fjernlån og for folkebibliotekene og deres brukere sin adgang til faglitteratur. Å vise til at depotbiblioteket oppbevarer alt trykt materiale er dermed ikke noe svar på spørsmålet.

  • Svein Arne Tinnesand sier:

   Det er mulig at jeg utrykker meg klønete, men det som er svar på det tredje spørsmålet er: Ja. Nasjonalbiblioteket ser på det som en viktig oppgave å legge til rette for at befolkningen får tilgang til de ressursene som finnes i bibliotekene. Dette vil bli fulgt opp med behovskartlegging og kontakt med ulike aktører.

   Med behovskartlegging handler det om å finne ut hvor stort dette problemet er og med kontakt mot aktører handler det om kontakt med UHR, CHRISTIN,enkeltinstitusjoner m.m.

 3. Anne Gran sier:

  Tinnesland skriver:
  “Så langt en har oversikt over så er den også komplett for perioden etter den nye pliktavleveringsloven av 1989. Skulle det bli oppdaget hull i samlingen er vi takknemlige for tips om dette for å kunne tette disse.”

  For meg synes det temmelig feilslått å hevde at samlingene i NB er komplette. Det stemmer IKKE med mitt virkelighetsbilde! Vi som jobber ute i felten oppdager stadig vekk at nettopp fylkesbibliotekenes samlinger har vært de som har hatt nærmest komplette samlinger av for eks. lokalhistorisk litteratur.

  Det er når fylkesbibliotekenes virksomhet går over fra “drift”, dvs å kjøpe inn dokumenter til blant annet lokalhistoriske samlinger til “utvikling” dvs å IKKE gjøre ovennevnte, at huller oppstår.
  Vi fotarbeidere opplever at det nok er mange små trykkerier og andre som ikke har fått med seg avleveringsplikten. Det er i de tilfellene fylkesbibliotekenes enestående teft og nese for spesielle lokale titler, forfattere og utgivere har vært helt nødvendig å ha.
  Nå er det slik at flere og flere fylkesbibliotek går over til “utvikling” og det MÅ nødvendigvis få konsekvenser for de lokalhistoriske samlingene, slik jeg ser det.
  Nasjonalbiblioteket og depotbiblioteket har enestående samlinger, men å påstå at de er komplette er i det minste en underdrivelse.

 4. Svein Arne Tinnesand sier:

  For å kunne bøte på mangler i samlingen trenger vi konkrete tips på tttler som mangler, bare på den måten har vi mulighet til å følge opp samlingen.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn.
Anonyme eller useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden.

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>